EQ Vitamin K2+D3 Test

– EQ Vitamin K2 Test nyní obsahuje také výsledky testu Vitamin D3 Test!

Pomocí jednoduché pomůcky pro samostatné podávání můžete rychle zjistit koncentraci vitamínu K2 (MK7) v séru a vitamínu D3 (25 OH vitamínu D3). Hodnota koncentrace vitamínu K2 ve vaší krvi je ukazatelem znázorňujícím relativní riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a/nebo oslabení kostí. 25 OH vitamín D3 je metabolit vitamínu D3, který je považován za nejlepší indikátor hladiny vitamínu D v těle.

Odebraný vzorek krve na filtračním papíru bude extrahován a analyzován v souladu s mezinárodními standardy pro testování přítomnosti vitamínu K2 a D3 Vitas AS Laboratory ve městě Oslo v Norsku. Výsledky vám budou k dispozici zabezpečené na stránkách omegaratiotest.com po 15–20 pracovních dnech.

Mějte na paměti


Když obdržíte svůj EQ Vitamin K2+D3 Test, musíte dbát na několik věcí. Postupujte pečlivě podle uživatelského manuálu k vaší soupravě Test Kit, který popisuje, jak se test z krve provádí.

Odběrová karta na vzorek krve je označena identifikačním číslem. V našem novém testu EQ Vitamin K2+D3 Test je identifikační číslo umístěno přímo na kartě na vzorek krve, a to na obou částech – na té, kterou odtrhnete a ponecháte si, i na té, kterou posíláte do laboratoře. Díky tomu je váš test absolutně důvěrný. Je velmi důležité uchovat si část s identifikačním číslem, jelikož ho budete později potřebovat k tomu, abyste zjistili svůj výsledek na stránce omegaratiotest.com.

Porovnání s předchozími testy


Věděli jste, že po zjištění svého druhého výsledku můžete výsledek porovnat s prvním testem? Klikněte na ikonu VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH TESTŮ a zadejte identifikační číslo svého prvního testu.

Náš tip


Doporučujeme vám vyfotit si své identifikační číslo pro případ, že lísteček ztratíte. Přečtěte si uživatelský manuál k testovací soupravě, který popisuje, jak se test z krve provádí, a pečlivě podle něj postupujte.

Jak zjistit svůj výsledek


Na internetové stránce omegaratiotest.com lze snadno zjistit svůj výsledek a dozvědět se více o tom, jak ho interpretovat. Pokud si tak vyberete, můžete také porovnat svůj výsledek s kterýmkoli provedeným předchozím testem.

  1. KDE TO ZJISTÍTE:

Jděte na stránku omegaratiotest.com a zaregistrujte identifikační číslo svého testu EQ Vitamin K2+D3 Test, abyste získali přístup ke svým výsledkům.

  1. VAŠE VÝSLEDKY:

Obdržíte dva výsledky – koncentraci vitamínu K2 (MK7) v séru a hladinu vitamínu D3.

  1. JAK VÝSLEDKY INTERPRETOVAT:

Klikněte na ikonu INTERPRETOVAT VÝSLEDEK ve spodní části stránky a dozvíte se více o svém výsledku.