Dohoda O Záruce Eqology

Eqology AS se zabývá distribucí a prodejem přípravku EQ Pure Arctic Oil. Tento doplněk stravy obsahuje nenasycené omega-3 mastné kyseliny. Omega-3 mastné kyseliny jsou uznávány za důležité prvky každodenní stravy a je obecně prokázáno, že mají příznivé účinky na lidské zdraví. Podle tvrzení některých vědců dokáže pravidelný každodenní příjem 1-5 gramů omega-3 mastných kyselin prodloužit předpokládanou délku života o více než 5 let.

Definice a pojmy záruky Eqology


Eqology vám, uživateli produktu EQ Pure Arctic Oil, nabídne záruku, že neproděláte infarkt myokardu (v případě, že jste na toto onemocnění dříve netrpěli). Tato záruka bude platná v případě, že budete užívat doplněk stravy EQ Pure Arctic Oil (v souladu s pokyny uvedenými na etiketě produktu) pravidelně po dobu 7 měsíců, Platnost této nabídky je jeden rok ode dne, kdy jste obdrželi tuto dohodu. Dohoda může být prodloužena o další rok během posledních tří měsíců trvání záruční doby za předpokladu, že jsou zcela splněny požadavky pro prodloužení. Eqology AS může zrušit tuto záruku kdykoliv bez udání jakéhokoliv důvodu.

Záruka Eqology závisí na následujících faktorech


 • Věk dotyčné osoby se musí pohybovat mezi 18 a 80 lety;
 • U dotyčné osoby nebyla nikdy diagnostikována následující onemocnění:
  • Arteriální hypertenze;
  • Diabetes mellitus;
  • Infarkt myokardu;
  • Mrtvice;
  • Srdeční selhání;
  • Trombóza.

Porušení této podmínky bude mít za následek neplatnost jakékoliv záruky


 • Dotyčná osoba neužívala žádné léky na srdce nebo antikoagulační léky. Porušení této podmínky bude mít za následek neplatnost záruky.
 • Dotyčná osoba musí mít lékařsky prokázanou hodnotu poměru omega-6/omega-3 na úrovni 5.0 nebo nižší v okamžiku výskytu srdeční příhody. Bez splnění této podmínky je dohoda o záruce neplatná. Taková je naše přirozenost.
 • Dotyčná osoba musí dosáhnout hodnoty poměru omega-6/omega-3 na úrovni 5,0 nebo nižší a mít tuto hodnotu prokázanou po minimálně 6 měsících pravidelného užívání doplňku stravy EQ Pure Arctic Oil.
 • Tato záruka může být obnovena po 12 měsících za podmínky, že dotyčná osoba poskytla v průběhu posledních 3 měsíců platné dvanáctiměsíční doby platnosti záruky společnosti Eqology AS zprávu o výsledcích testu ve formátu PDF, která dokládá, že hodnota poměru omega-6/omega-3 je 5,0 nebo méně, a v níž jsou vysvětleny výsledky testu a je uvedena testovaná osoba.

Kdy začíná doba platnosti záruky?


Platnost záruky začíná od prvního dně 7. měsíce prokázaného pravidelného užívání doplňku stravy EQ Pure Arctic Oil, přičemž výsledek testu prokázal poměr omega-6/omega-3 na úrovni 5.0 nebo nižší.

Jaké podkladové dokumenty jsou požadovány pro uplatnění platného nároku?


 • Kompletní podepsaná zpráva od lékaře nebo z nemocnice, který/která poskytoval/a zdravotnickou péči pacientovi v souvislosti s kardiovaskulární příhodou.
 • Zpráva dokumentující poměr omega-6/omega-3 od 6. měsíce (po zahájení užívání doplňku stravy EQ Pure Arctic Oil) v okamžiku kardiovaskulární příhody, která prokazuje poměr 5:1 nebo nižší.
 • Prohlášení od lékaře, že dotyčná osoba neprodělala před kardiovaskulární příhodou žádné onemocnění z výše uvedených v tomto dokumentu. Podkladem jsou zdravotní záznamy pacienta.

Jaká částka bude vyplacena v případě platného nároku?


 • Společnost Eqology AS vyplatí zákazníkovi Eqology splňujícímu všechny požadavky jednorázovou částku ve výši 2 500 EUR (dva tisíce pět set). V tomto okamžiku se záruka stává neplatnou a nemůže být obnovena.
 • Společnost Eqology AS vyplatí zákazníkovi Eqology Premium (zákazníkovi, který si objednal produkt Eqology Premium) jednorázovou částku ve výši 5 000 EUR (pět tisíc). V tomto okamžiku se záruka stává neplatnou a nemůže být obnovena.
 • Částka bude převedena na bankovní účet uvedený zákazníkem společnosti EQ nebo jeho/jejím oprávněným a jmenovaným zástupcem, jakmile Rada EQ pro nároky vyplývající ze zdravotní záruky vyhodnotí a schválí veškeré poskytnuté zdravotnické dokumenty, přičemž dospěje k závěru, že došlo ke splnění všech požadavků.

Kontakt na společnost Eqology v případě jakýchkoliv dotazů ohledně této politiky nebo pro uplatnění nároku:


Pošlete prosím e-mail na adresu support@eqology.com. Uveďte vaše zákaznické číslo a ID.

arrowFomulář EQ Assurance