Benskjørhet

Osteoporose

Osteoporose, eller benskjørhet, er en sykdom som kan ha mange forskjellige årsaker. Det er en utpreget arvelig tendens, men det kan motvirkes ved å unngå visse faktorer.

Røyking øker risikoen blant annet ved at det hemmer østrogen. Dette hormonet har betydning for skjelettet. Koffein i kaffe, cola og te øker også risikoen. Det samme gjør legemidler mot epilepsi. Hormonetkortikosteroid (også kalt binyrebarkhormon) kan medføre benskjørhet. Alkoholer også et problem.

Mangel på mosjon er en viktig faktor. Skjelettet behøver vekt og regelmessig tøying for å bevare sin styrke. Sitter eller ligger man for mye kan det føre til avkalkning og vektløftinger derfor svært effektivt. Men svært anstrengende og vedvarende trening, som f.eks. konkurransesport, kan nedsette dannelsen av østrogen og dermed forårsake avkalkning. En undersøkelse over fire år har vist at man ved hjelp av styrketrening og annen vekttrening, samt tilskudd av kalsium (kalsiumsitrat), ikke bare kan stanse avkalkingav skjelettet, men også styrke det og oppnå en bedre bentetthet. (Osteoporosis Int. 2005; 16: 2129-2141).

Syre-base balansen skal helst være basisk. En surgjøring av kroppen med for mye kjøtt, fisk, egg, melk, ost, hvitt sukker, kornprodukter, margarin, alkohol, kaffe, medisin, stress og tobakk øker risikoen for mange sykdommer, blant annet osteoporose. Tilsvarende reduseres risikoen ved å holde kroppen basisk. En basisk balanse kan man bl.a. få ved hjelp av grønnsaker og frukt. Disse inneholder en mengde viktige vitaminer og mineraler, blant annet kalium (en type salt) i riktig form.

For mye raffinert sukker og brus syrer kroppen og gir mangel på magnesium og dermed problemer med skjelettet. Brus inneholder også mye fosfor som øker risikoen for avkalkning. Spesielt er cola et problem. Jenter som drikker mye cola har fem ganger så høy risiko for å få benbrudd som dem som styrer unna cola og brus. Mange unge spiser alt for lite grønnsaker og frukt, noe som flere undersøkelser har vist. Det er viktig at man som ung setter av rikelig med kalk i «beinbanken ». Brus og junk food, derimot, snyter skjelettet for kalk.

Kjøtt og melk


For mye protein forsurer kroppen, og kroppens pH- verdi synker. Dermed frigjøres mer kalk fra skjelettet som skilles ut med urinen. Forskere fra Cornell University, Kina og Oxford har konkludert med at om inntaket av kjøtt nedsettes, reduseres også
risikoen for avkalkning av skjelettet. Deres analyser av kosten peker på at økt inntak av protein fra dyr, inklusiv protein fra melkeprodukter, bidrar med nesten full sikkerhet til tap av kalk fra skjelettet. Derimot beskytter helt klart en kost med mye grønnsaker mot tap av kalk fra skjelettet. Det er altså ikke bare mengden av kalk i kosten som betyr noe, men også kalkbalansen.

Det er mengden av protein fra kjøtt og melkeprodukter som gir problemer. Får man for mye av begge deler øker risikoen, og det er det som er tilfellet for brorparten av befolkningen på den nordlige halvkule. Det vil si at Skandinavia, Holland, Storbritannia, USA og Canada har den høyeste forekomsten av osteoporose, på tross av et høyt inntak av kalk i kosten. Det er i det store og hele kun i land der man drikker melk at man finner benskjørhet.

Det er ikke bevist at voksnes inntak av melkeprodukter kan forebygge benbrudd – tvert imot. Store studier i USA (Nurses Health Study) og i Australia har vist at melkedrikkere har en økt risiko. Men det kan være kombinasjonen av for mye kjøtt og melkeprodukter som er problemet. Det er også et problem at melk inntas sammen med kornprodukter som inneholder en del fytin. Dette binder kalk i tarmen slik at den ikke kan opptas.
Dette øker risikoen for benskjørhet:
røyking
epilepsi-medisiner
alkohol
mangel på mosjon
stress
proteiner fra dyr
melkeprodukter

Hormonene


Tynne kvinner som attpåtil røyker er spesielt utsatt for osteoporose.

Hormonmangel spiller en rolle for benskjørhet. Spesielt hormonet østrogen, som hos kvinner dannes mindre av etter overgangsalderen. Det dannes fortsatt østrogen, men det skjer i binyrebarken og i fettvevet, så overvektige personer danner mer østrogen enn tynne. Tynne kvinner som attpåtil røyker har særlig stor risiko for å få osteoporose.

Mineralet bor styrker effekten av østrogeni kroppen. Tilskudd av hormoner bør være i form av bio-identiske hormoner, det vil si hormoner som nøyaktig ligner hormoner hos mennesker. Store usponsede undersøkelser viser at behandling med kunstig fremstilte hormoner medfører en økt risiko for kreft, blodpropp og demens hos kvinner etter overgangsalderen. Men retter man opp hormonbalansen med bio- identiske hormoner, kan det være svært gunstig. Hos menn spiller mangel på det mannlige kjønnshormonet testosteron en tilsvarende rolle.

En nedsatt mengde stoffskiftehormon (for lavt stoffskifte) er alminnelig hos kvinner over 60 år, og dette kan alene være årsaken til osteoporose (Arch Intern Med 2000; 160: 526-34). For mye kortikosteroid kan også medføre avkalkning av skjelettet.

Andre mangler


Mangel på eller et lavt innhold av B12- vitamin i kroppen kan også medføre en økt risiko for benskjørhet og benbrudd. Forskning har vist at et høyt innhold av aminosyren homocystein i blodet øker risikoen for benbrudd hos mennesker med benskjørhet.. Forskerne anbefaler derfor kosttilskudd av folinsyre, B12- vitamin og B6-vitamin, som kan nedsette homocystein. De konkluderer med at et forhøyet innhold av homocystein i blodet er en fremtredende og uavhengig risikofaktor for benbrudd ved benskjørhet hos eldre menn og kvinner. (Kilde: N Engl J Med May 13, 2004; 350: 2033-41).

Bindevevet er like viktigt for skjelettetsstyrke. Vitamin C er essensielt for dette. Ettersom vi ikke kan danne dette vitaminetselv, må vi få det gjennom mat og kosttilskudd.

Kosten


Kosten har stor betydning og det er mange faktorer her som kan senke risikoen for osteoporose. Flere planter og grønnsakerproduserer forstadier til hormoner i kroppenog grønnsaker inneholder kalsium og kalium i en form som er svært gunstig for kroppen. Undersøkelserviser at kroppen godt kan oppta og utnytte kalsium i vann. Dette gjelder spesielt såkalt «hardt vann» som har en høy konsentrasjon av kalsium.

Det er nødvendig med en god produksjon av magesyre for å oppta mineralene i kosten, også kalsium. Så langt det lar seg
gjøre, er det derfor viktig å unngå legemidler som opphever syreproduksjonen.Det er også viktig å unngå å bruke syrenøytraliserende tabletter, før, under og etter måltidene. Frøsorten amarant, som kan kjøpes i helsekostforretninger, inneholder mye kalk.

Vitamin K2 er nødvendig for opptaket av kalk og for innbyggingen i skjellettet.

For å kunne ta opp kalken fra tarmene er det nødvendig med tilstrekkelig med vitamin D3. Mange mangler dette, og det gjelder spesielt eldre og innvandrere som dekker seg til mot solen. I Nordenhar nesten alle mangel på D3 om vinteren. Det reelle behovet for naturlig vitamin D3 er minst 60-70 mikrogram, noe som er langt under skadelig dose. Mange trenger minst 100 mikrogram daglig for at få et tilstrekkelig høyt innhold i blodet. Magnesium er også nødvendig for opptaket av kalk og innbyggingen i skjelettet. Grønnsakerog frukt inneholder mye magnesium, som også er nødvendig for å forhindre frigjøring av kalk fra skjelettet. Man må aldri ta kalsium uten å få et tilstrekkelig tilskudd av magnesium. Da er det nemlig økt risiko for forkalkning i kroppens bløte vev, blant annet i blodårene.
Styrketrening. Skjelettet behøver vekt og regelmessig tøying for å bevare sin styrke.
Vitamin K2 er også viktig for skjelettet og finnes i grønnsaker, spesielt grønne bladgrønnsaker som kål og spinat. Dessutendanner sunne tarmbakterier (melkesyrebakterier) dette vitaminet. Vitamin K2 er nødvendig for opptaket av kalk og for innbygningen i skjelettet. Ved mangel på dette vitaminet vil kalken også avleires i blodårene og dessuten i brusk. Man kan kjøpe naturlig K2, som f. eks. EQs K2 Pluss. Vitamin K2 er viktigere for skjelettet enn kalk. Andre viktige ting for skjelettet er kisel, bor, zink, mangan og kobber. Også livsviktige fettsyrer som f.eks. olivenolje og kjempenattlysolje har betydning for skjelettet. De livsviktige fettsyrene beskytter skjelettet og motvirker tendensen hos eldre til at kalk fra skjelettet avleires i vev og organer, samt i blodårer.

Mangel på essensielle fettsyrer (EPA, GLA) medfører osteoporose sammen med økt avleiring av kalsium i nyrer og blodårer. De sunne fettsyrene gir et bedre opptak av kalsium fra tarmene, blant annet ved å bedre funksjonen av vitamin D3. Det nedsetter tapet av kalsium i urinen og øker innbygningen av kalsium i skjelettet, forbedrer benstyrken og øker dannelsen av bindevevet i skjelettet. (Prog Lipid Res, 1997; 36(2-3): 131-151).

Hva slags kalk?


Grønnsaker er vår viktigste kilde til lett opptakelig kalk, spesielt grønne grønnsaker som brokkoli og spinat. Det er også kalk i bønner, frø, mandler, nøtter, kornprodukter, frukt, oliven, brennesle, løvetann og i fisk. Man kan også ta kalktilskudd fra koraller, f.esk. Coral Calc, eller kalktabletter med kalsiumsitrat eller -sitrat malat.

Det er gjennom årene blitt anbefalt at barn skal drikke melk for å styrke skjelettet. Det viser seg nå at det er så som så med denne sannheten. Man har gjennomgått 37 vitenskapeligeundersøkelser av virkningen av kalkinntaket på benstyrken hos barn og unge. I 27 av disse studiene fantes det ikke noen sammenheng mellominntak av melkeprodukter eller kalkinnholdet i kosten og benhelsen. Av resten av studiene fant man at kalkinntakets virkning på skjelettet var minimal. Forskerne konkluderte med at det er få beviser for de nåværende anbefalinger om å spise flere meieriprodukter for å styrke benhelsen hos barn og unge. (Pediatrics, 2005; 115: 736-43).

Dette forebygger benskjørhet:


mosjon
vekttrening
frukt og grønt
vitamin K2, D3, C og B12
magnesium

LEGEN


Carsten Vagn-Hansen er fra Danmark og har vært praktiserende lege i 18 år, samt lektor og kursleder i Praktiserende Legers Sentraliserte Etterutdannelse. Han var president for det Internasjonale Selskap for Almen Medisin i tidsrommet 1979-82. I tillegg har han mottatt en rekke priser, blant annet The International Nature Medicine Honorary Price. Han er forfatter av en rekke bøker innen helse og sunnhet. Radiodoktor i Danmarks Radio, har han vært, samt TV-doktor i DR TV.

Nå er han skribent i Eqology Magazine i tillegg til å være helsekonsulent, foredragsholder og «handelsreisende i sunnhet».

Les mer på hans hjemmeside RADIODOKTOREN.DK