Omega-3

– fra det arktiske ishav
100 % naturlig

Omega-3 olien i EQ Pure Arctic Oil består af DHA- og EPA-konsentrater fra torsk fisket ved fiskerier beliggende i det arktiske ishav. Det MSC- og CoC-certifiserede produktionsanlæg Pharma Marine bruger nyudviklet teknologi som inkluderer en omfattende renseprocess. Dette giver dem muligheden til at bruge marine produkter med værdifulde næringsstoffer som udgangsmateriale for at producere rene bærekraftige omega-3 produkter af en meget høj kvalitet.

De norske torskefiskerier (Nord-øst arktisk torsk, kuller og sej) er certifiseret af Marine Stewardship Council (MSC). Pharma Marine har i tillæg Chain of Custody (CMC) certifisering i henhold til MSCs standard som ivaretager sporbarhed tilbage til forrige lot. MSC betegner guldstandarden da det er kun 10% af fiskerierne i verden som har denne certifiseringen.

Produktions-anlægget har et top-moderne forsknings-laboratorium og regnes som et af de mest miljøvenlige omega-3 anlæg.

Det hvide guld


Råstof fra torsk har været en vigtig omega-3 kilde i flere hundrede år. Torskefiskeri og produktion af produkter hentet fra torsk har spillet en vigtig rolle i den økonomiske udviklingen i Norge i flere århundreder. Næringsrig og let at opbevare gjorde at søfarende kunne overleve i månedsvis på proteiner og vitaminer fra den tørkede fisk.

Det hvide guld, som mange kaldte det, gjorde saltet klipfisk og fiskeleverolie til byttehandel under vikingetiden, også til ædlere varer som vin.

I midten af 1800-tallet blev fiskeleveroliens helbredsmæssige fordele alment kendt. Torskeolien havde allerede veletablerede fordele som en god kilde til vitamin A og D, da danske forskere i 1970-tallet opdagede de sunde omega-3 fedtsyrer, DHA og EPA. Efter dette fik torskeolie en øgende popularitet som en god kilde til omega-3 fedtsyrer.

Produktionsanlægget


Omega-3 bedriften Pharma Marine ligger på Norges vestkyst, nær Ålesund, en region hvor de har produceret marine olier i mere end 130 år.  I tillæg til advanceret teknologi har anlægget et topmoderne forskningslaboratorium og regnes som et af de mest miljøvenlige omega-3 anlæg. Anlægget fikk Chain of Custody-certifisering (CoC) i februar 2014. Hovedaktionær og CEO i Pharma Marine, Leif Kjetil Gjendemsjø, voksede op i familiens fiskeri hvor han også startede sin karriere, og har arbejdet med marine produkter siden da. Omega-3 olien fra det arktiske ishav er af den ypperste kvalitet. Gennem årevis af erfaring har Pharma Marine bygget en kompetance og teknologi op som har ivaretaget kvaliteten på de nødvendige omega-3 fedtsyrer.

Smager den rene olien uden tilsætning godt, ja så er det en god kvalitet.

Bruger hele torsken


Produktionsanlægget er bærekraftig og ivaretager recurserne for fremtidige generationer. Torskehovedet og lever er specielt fedtrige og indeholder store mængder omega-3. Pharma Marine ønsker at bidrage sådan at man i fællesskab med fiskere og fiskeforarbejdningsindustrien udnytter 100% af fisken – det vi høster fra havet.

Gjendemsjø er optaget af at kvalitet skal kombineres med at fuldt udnytte det vi tager fra naturen samtidig som at vi respekterer den. Hans tips til at afgøre kvaliteten på oljen er smagen: “Smager den rene olie uden tilsætning godt, ja så er det en god kvalitet”.

EQ Pure Arctic Oil Ålesund