Schrijf je in voor onze nieuwsbrief..

1440x600_header_2

Algemene voorwaarden

De volgende aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten die via eqology.com aan klanten worden verkocht. Deze aankoopvoorwaarden vormen samen met uw bestelling, bevestigt met een orderbevestiging, de algehele contractuele basis voor de aankoop.

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met de klantenservice.

1. Algemeen
1.1 Deze aankoopvoorwaarden vormen samen met uw bestelling, bevestigt met een orderbevestiging, de algehele contractuele basis voor de aankoop.

1.2 Aankopen in de onlinewinkel kunnen worden gedaan met een creditcard of via andere door Adyen aangeboden diensten.

1.3 Zonder toestemming van een wettelijke voogd kunnen er geen bindende koopovereenkomsten aan worden gegaan met minderjarigen. Alleen personen ouder dan 15 jaar kunnen een bindende koopovereenkomst aangaan.

1.4 Op aankopen door consumenten zijn o.a. de Noorse wetgeving inzake consumentenaankopen, de Noorse wetgeving inzake het herroepingsrecht, de Noorse reclamewet, de Noorse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegeven, de Noorse wetgeving inzake e-commerce en de Noorse wetgeving inzake kredietaankopen van toepassing. Klik op de links voor meer informatie over uw rechten en plichten bij een aankoop. Indien in deze verkoopvoorwaarden een schriftelijkheidsvereiste is opgenomen, kan hier ook aan worden voldaan door gebruik te maken van e-mail.

1.5 Eqology.no neemt verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de op dat moment van kracht zijnde wetgeving, maar neemt geen verantwoordelijkheid op zich die verder gaat dan de op dat moment van kracht zijnde wetgeving.


2. Partijen
2.1 Deze overeenkomst wordt persoonlijk gesloten en geldt alleen voor u. Dit houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de naleving van de overeenkomst en dat u de rechten of verplichtingen uit de overeenkomst niet aan iemand anders kunt overdragen zonder speciale schriftelijke toestemming van ons. Dit geldt ook als u de/het ontvangen product(en) aan iemand anders wil geven.

2.2 Met betrekking tot artikelen die in de onlinewinkel worden gekocht en van daaruit worden verstuurd:
Verkoper: Eqology.no AS
Het onlinewinkel-gedeelte van www.eqology.com wordt beheerd door:
Eqology.no AS
Adres: Eqology.NO AS, Lilleakerveien 2B, 0283 OSLO, Noorwegen. Handelsregisternummer: NO-988 393 495MVA.

2.3 De koper is een particulier die zich heeft ingeschreven als klant bij Eqology.no AS.
Voor zakelijke klanten zijn andere voorwaarden van toepassing.


3. Bestelling en koopovereenkomst
(i) het overeenkomstformulier met uw persoonsgegevens (de 'abonnementsovereenkomst')
(ii) de voorwaarden van het abonnement die bepalen wat er van toepassing op voor een bepaald
abonnement
(iii) bepalingen in andere stukken waarna we verwijzen in deze algemene voorwaarden,
zoals prijslijsten (de huidige prijslijsten zijn terug te vinden op onze website www.eqology.com)
(iv) algemene voorwaarden (deze tekst)

Als er onderlinge tegenstrijdigheden zijn in de bovenstaande voorwaarden, (i) is i in eerste instantie van toepassing, (ii) i
in tweede instantie, enz. Als er een aanvullende overeenkomst is gesloten, d.w.z. die afwijkt van
wat is overeengekomen in de bovenstaande voorwaarden, is de eerste aanvullende overeenkomst van de volgorde van toepassing.

3.1 De overeenkomst is bindend zodra u de overeenkomst digitaal hebt geaccepteerd.

3.2 Als er geen andere schriftelijke overeenkomst van toepassing is en u een abonnement heeft gekozen, geldt de overeenkomst voor de periode waarin 6 abonnementsfacturen zijn betaald. Meestal betreft dit 6 maanden.

3.3 Uw bestelling is bindend vanaf het moment dat deze is geregistreerd en naar ons bestelsysteem is verzonden. Wij zijn ook gebonden aan uw bestelling zolang deze niet afwijkt van wij in onze onlinewinkel, via reclame-uitingen of op andere wijze aanbieden.

3.4 Nadat wij de bestelling hebben binnengekregen, krijgt de koper automatisch een e-mail met de orderbevestiging. Lees deze bevestiging goed door en controleer of deze overeenkomt met de bestelling.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren indien het door de koper bestelde artikel is uitverkocht. In dergelijk geval wordt contact opgenomen met de koper, eventueel met informatie over alternatieve artikelen.

3.5 Prijswijzigingen die ná het tijdstip van bestelling optreden en níét het gevolg zijn van fouten, hebben geen terugwerkende kracht. Als er ernstige type- of drukfouten zijn gemaakt, of fouten met de automatische prijsberekening, kan Eqology.no bestellingen annuleren of afwijzen. Dit geldt ook als de klant reeds een orderbevestiging of iets dergelijks heeft ontvangen. Dergelijke fouten moeten wel binnen een redelijke termijn worden gecorrigeerd nadat de fout is opgespoord.

3.6 Als u het pakket niet afhaalt en verder ook geen actie hebt ondernomen, kunnen wij niet weten waarom u het pakket niet hebt afgehaald. U bent in dit geval dan niet voldaan aan de eisen die aan u worden gesteld overeenkomst de Noorse wet op het herroepingsrecht.

LET OP! Als u een pakket retourneert, wordt niet automatisch het abonnement geannuleerd.

Neem contact op met de klantenservice nadat uw pakket is geretourneerd om de zaak te beslechten.


4. Informatie op www.eqology.com
4.1 We streven ernaar om onze klanten zo juist mogelijk te informeren over onze producten. We behouden ons echter het recht voor dat er typografische fouten kunnen optreden, waardoor we mogelijk niet kunnen leveren wat er in onze onlinewinkel, onze reclame-uitingen of anderszins wordt vermeld. De informatie over de afzonderlijke producten is afkomstig van onze leveranciers, en helaas kunnen ook daarin fouten voorkomen. Bovendien kunnen pagina-afbeeldingen in sommige gevallen afwijken van het werkelijke product.


5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn inclusief btw (% kan per land verschillen). Het totale aankoopbedrag wordt vóór afronding van de bestelling weergegeven. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen als gevolg van prijswijzigingen bij onze leveranciers.

5.2 Wanneer u een abonnement afsluit, worden er geen extra kosten voor het abonnement zelf in rekening gebracht. U betaalt alleen voor de artikelen en mogelijke verzendkosten. De actuele prijs van het artikel is de laagste prijs die wij op het moment van bestelling voor de nieuwe levering van het geabonneerde artikel via onze verkoopkanalen aanprijzen. Als verzendkosten gelden de actuele verzendkosten die we te allen tijde op www.eqology.com bijhouden.


6. Betaling
6.1 U dient alle abonnementskosten, herinneringskosten en soortgelijke kosten betalen. U moet betalen voor het gebruik van diensten zoals verzending. Deze kosten worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor alle aankopen, zoals de via onze website gekochte artikelen of andere artikelen die u met betrekking tot uw abonnement hebt afgenomen. Als u van mening bent dat de kosten die we in rekening hebben gebracht niet kloppen, dient u dit zo snel mogelijk te laten weten.

6.2 U moet eventuele belastingen, bijv. btw, betalen. Deze worden vermeld op de factuur.

6.3 Alle betalingstransacties vinden plaats via beveiligde betalingsprotocollen. We maken hierbij gebruik van Adyen. De kaartgegevens en bijbehorende betalingsgegevens worden niet opgeslagen op eqology.com. Aankopen in de onlinewinkel kunnen worden gedaan via de betalingsdiensten van Adyen.


7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1 De abonnementsovereenkomst kan pas worden beëindigd nádat alle abonnementsbetalingen zijn voldaan, in aanvulling op de betaling van het eerste pakket.

7.2 U kunt op enig moment tijdens de verplichte periode (maar niet later dan 30 dagen voordat de overeenkomst afloopt)
aangeven dat u de overeenkomst aan het einde van de verplichte periode wilt opzeggen. Als u de overeenkomst niet opzegt, wordt het abonnement na afloop van de verplichte periode voortgezet met een vergelijkbaar abonnement, dat een opzegtermijn van 30 dagen kent.

7.3 Als u uw abonnement wilt opzeggen vóórdat de verplichte periode is verstreken, behoudt Eqology zich het recht voor om u per abonnement opzeggingskosten à 60 EUR in rekening te brengen. Om het abonnement op te zeggen, moet u contact opnemen met de klantenservice van Eqology.


8. Verzending en levering
8.1 Onze standaard leveringstijd varieert van 2 tot 5 werkdagen vanaf het moment waarop de betaling voor de bestelling volledig is voldaan. De mogelijke verzendopties worden vóór betaling weergegeven op Eqology.no. Alle levertijden zijn onder voorbehoud en kunnen enigszins afwijken in verband met vakanties, feestdagen en andere buitengewone gebeurtenissen. Zodra de vervoerder de levering binnen heeft, krijgt u een e-mail met de trackinggegevens van het pakket. Voor bijgewerkte informatie over leveringen in uw land, zie hier.

8.2 Het risico voor de producten berust op ons, totdat de koper het pakket heeft ontvangen of het pakket is opgehaald op het afleverpunt, of totdat de koper een machtiging heeft afgegeven om het pakket in bewaring te geven. Indien de koper de/het artikel(en) niet op de bezorglocatie in ontvangst neemt, wordt het risico op de koper overgedragen zodra de levertijd is verstreken. Dit geldt ook indien de koper op de hoogte is, dan wel op de hoogte dient te zijn, van het feit dat de/het artikel(en) kunnen worden afgehaald op de bezorglocatie.

8.3 Als de producten terugkeren naar het magazijn omwille van nalatigheid van de klant (bijv. vanwege een verkeerd bezorgadres om omdat de producten niet op tijd zijn opgehaald bij het afhaalpunt), behouden wij ons het recht voor om de standaardverzendkosten in rekening te brengen voor het opnieuw versturen van uw artikelen op hetzelfde adres, of op een ander adres dat u heeft opgegeven.

8.4 De standaardverzendkosten voor de nieuwe zending worden bepaald door Eqology. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het gewicht van het pakket, het bezorgadres en andere van toepassing zijnde factoren. De specifieke kostenopgave voor de nieuwe zending wordt u meegedeeld op het moment dat de nieuwe zending klaarstaat. U moet deze kosten betalen voordat we de nieuwe zending opsturen.

8.5 Als u voor 'brievenbuspost' of een dergelijke leveringsoptie kiest, kan het alsnog voorkomen dat het pakket te groot is om in de brievenbus te worden bezorgd. Het pakket wordt dan naar het dichtstbijzijnde afhaalpunt bij een winkel of dergelijke bezorgd. U wordt door de koeriersdienst geïnformeerd over dit nieuwe afhaalpunt.

8.6 Zodra u de/het artikel(en) heeft ontvangen, dient u te controleren of de levering overeenkomt met de orderbevestiging en of de artikel in goede staat zijn.

8.7 Op alle artikelen zijn de garantiebepalingen van de leverancier en de fabrikant van toepassing. Sommige artikelen kunnen bederven als ze bij zeer hoge of lage temperaturen worden opgeslagen. Mocht u vragen over de bezorging hebben, neem dan binnen 14 dagen contact op met de klantenservice. In de meeste gevallen vragen we naar bewijsstukken omtrent de klacht of schade. We verzoeken u dan ook om het product niet weg te gooien voordat u een antwoord heeft gekregen van onze klantenservice.


9. Verkoopverplichting
9.1 Eqology.no behoudt het eigendomsvoorbehoud op de geleverde artikelen totdat de aankoopprijs (incl. rente en andere kosten) volledig is voldaan. Zie § 3-4 en § 3-22 van de Noorse wetgeving inzake eigendomsvoorbehoud.


10. Klachten
10.1 Mocht de koper een fout of gebrek in het artikel ontdekken (of had de koper deze behoren te ontdekken), dan moet de koper hierover contact opnemen met de klantenservice en binnen 14 dagen een klacht indienen.

10.2 Als het artikel inderdaad in gebreke blijkt te zijn en de koper binnen een binnen 14 dagen hierover geklaagd heeft, kan de koper het volgende eisen:
- Nieuwe levering of reparatie
- Annulering van de aankoop * LET OP! Als u een aankoop annuleert, wordt het abonnement niet automatisch stopgezet
- Vervanging
- Niet-voldoen van de aankoopprijs

10.3 We verwijzen graag naar de Noorse wetgeving inzake consumentenaankopen voor meer informatie.


11. Herroepingsrecht
11.1 De Noorse wetgeving inzake het herroepingsrecht biedt u het recht om uw aankoop voor de meeste artikelen* en bepaalde diensten te herroepen. Het Noorse herroepingsrecht vereist dat u ons binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel laat weten dat u de bestelling wilt annuleren. Dit is de herroepingstermijn. U kunt ons dit laten weten door het bijgevoegde herroepingsformulier in te vullen, of door contact op te nemen met de klantenservice.

11.2 U dient alle artikelen waarvan u afziet binnen een redelijke termijn, uiterlijk 14 dagen nadat u het artikel hebt ontvangen, aan ons te retourneren. U draait aanvankelijk zelf op voor de kosten van eventuele retourzendingen. De kosten voor de retourzendingen worden bepaald op basis van de actuele prijzen van onze lokale leveringspartners. Het artikel moet indien mogelijk worden teruggestuurd in de originele verpakking, samen met het herroepingsformulier.

11.3 Als u een geleverd pakket niet accepteert en een terugbetaling wilt aanvragen, zullen er retourneringskosten in rekening worden gebracht om de kosten van de retournering en de terugbetaling te dekken. De retourneringskosten voor niet geaccepteerde bestellingen bedragen NOK/SEK 55 / DKK 69 / EUR 6,90 / GBP 5,90 / PLN 19,90 / CHF 9,90.

11.4 Als u een abonnementsbestelling of prepaid-/extra bestelling gedeeltelijk terugstuurt, zal Eqology.no AS het verschil terugbetalen tussen de abonnements- of prepaidprijs enerzijds, en de reguliere prijs van de producten die u zelf heeft gehouden of heeft gebruikt anderzijds.

LET OP! Het abonnement eindigt niet door het retourneren van een pakket.

11.5 We verbinden ons ertoe het betaalde bedrag terug te betalen, inclusief eventuele (verzend)kosten. Dit geldt echter alleen als de hele aankoop wordt geretourneerd. De terugbetaling dient binnen veertien dagen na onze ontvangst van het door u geretourneerde product plaats te vinden.

11.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende gevallen*:
- Voor opeenvolgende abonnementsbestellingen binnen de verplichte periode (afgesloten abonnementen kunnen pas na de eerste levering worden opgezegd)
- Voor evenementkaartjes
- Levering van verzegelde artikelen die omwille van hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering reeds is gebroken
- Artikelen die snel bederven of al snel niet meer houdbaar zijn
- Artikelen waarvan de koper niet heeft medegedeeld dat hij of zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht

11.7 We verwijzen graag naar de Noorse wetgeving inzake het herroepingsrecht voor meer informatie.


12. Persoonsgegevens
12.1 Iedereen die bij Eqology.no werkt, is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Wanneer u bij ons winkelt, hebben wij informatie nodig, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de artikelen veilig bij u bezorgen en contact met u opnemen omtrent de voorwaarden die voor uw bestelling gelden. Dergelijke gegevens moeten ook worden bewaard in verband met de boekhouding, de belastingenafdracht en eventuele retourzendingen.

12.2 We verzamelen en bewaren ook gegevens over welke pagina's, categorieën en artikelen u heeft bekeken of op hebt gezocht. Dit om de winkelbelevenis te verbeteren. We kunnen deze gegevens niet herleiden tot individuele bezoekers. U kunt hier meer hierover lezen.

12.3 Eqology bewaart pasnummers niet langer dan nodig voor de efficiënte afhandeling van problemen met betrekking tot afschrijvingen, geannuleerde bestellingen en eventuele bijschrijvingen.
Als u zich bij ons registreert, kunt u uw betalingsgegevens én uw bezorgadres vermelden, zodat u sneller kunt winkelen.

12.4 Eqology.no verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen, noch sturen we dergelijke gegevens door aan derde partijen. Een uitzondering hierop vormt de verplichte informatievoorziening aan openbare instanties.

12.5 U beschikt over de volgende rechten:
• Recht op inzage in uw gegevens
• Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
• Recht op vergetelheid
• Recht op beperking van de gegevensverwerking
• Recht op bezwaar tegen de verwerking
• Recht op gegevensoverdracht
• Recht om klacht in te dienen


13. Buitengewone omstandigheden
13.1 Eqology.no is alleen verantwoordelijk voor het verlies van een artikel als het inderdaad defect of vermist blijkt te zijn. Dit geldt echter niet als Eqology weet te bewijzen dat het gebrek te wijten valt aan omstandigheden waar Eqology.no geen invloed op uit kan oefenen en waarvan Eqology.no de gevolgen niet redelijkerwijs kon vermijden of verhelpen.

13.2 Eqology.no is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van gebreken, tenzij dergelijke schade veroorzaakt wordt door grove nalatigheid van Eqology.no.

13.3 Met betrekking tot consumentenaankopen moeten de voorwaarden in ieder geval voldoen aan de voorwaarden van de Noorse wetgeving inzake consumentenaankopen.


14. Wijziging van de voorwaarden
14.1 Eqology.no behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen.


15. Overmacht
15.1 Eqology.no is niet verantwoordelijk voor directe schade of gevolgschade die de koper leidt als gevolg van overmacht, met inbegrip van stakingen, lock-outs, oorlogen, branden, rampen, storingen in de levering van telecommunicatiediensten of nutsvoorzieningen, enz. Als dergelijke omstandigheden van blijvende aard zijn, kan de aankoop zowel in zijn geheel als gedeeltelijk worden geannuleerd. Als de gebeurtenissen daarentegen van tijdelijke aard zijn, kunnen beide partijen om uitstel van de levertijd verzoeken.


16. Geschillen en rechtsbevoegdheid
16.1 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en aanverwante bepalingen, alsmede geschillen over de hierin en hierna vermelde rechtsbetrekkingen, worden beslecht door een gewone rechtbank die onder het kantongerecht van Oslo (Oslo tingrett) valt.