Omega-3

– fra det arktiske ishavet
100 % naturlig

Omega-3 oljen i EQ Pure Arctic Oil består av DHA- og EPA-konsentrater fra torsk fisket ved fiskerier beliggende i det arktiske ishavet. Det MSC- og CoC-sertifiserte produksjonsanlegget Pharma Marine bruker nyutviklet teknologi som inkluderer en omfattende renseprosess. Dette gir de muligheten til å bruke marine produkter med verdifulle næringsstoffer som utgangsmateriale for å produsere rene bærekraftige omega-3 produkter av en spesielt høy kvalitet.

De norske torskefiskeriene (Nord-øst arktisk torsk, hyse og sei) er sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC). Pharma Marine har i tillegg Chain of Custody (CMC) sertifisering i henhold til MSCs standard som ivaretar sporbarhet tilbake til forrige lot. MSC betegner gullstandarden da det er kun 10 % av fiskeriene i verden som har denne sertifiseringen.

Produksjons-anlegget har et topp-moderne forsknings-laboratorium og regnes som et av de mest miljøvennelige omega-3 anleggene.

Det hvite gullet


Råstoff fra torsk har vært en viktig omega-3 kilde i flere hundre år. Torskefiske og produksjon av produkter hentet fra torsk har spilt en viktig rolle i den økonomiske ut-viklingen i Norge i flere århundrer. Næringsrik og lett å oppbevare gjorde at sjøfarende kunne overleve i månedsvis på proteiner og vitaminer fra den tørkede fisken.

Det hvite gullet, som mange kalte det, gjorde saltet klippfisk og fiskeleverolje til byttehandel under vikingtiden, også til edlere varer som vin.

På midten av 1800-tallet ble fiskeleveroljens helsemessige fordeler allment kjent. Torskeoljen hadde allerede veletablerte fordeler som en god kilde til vitamin A og D, da danske forskere på 1970-tallet oppdaget de sunne omega-3 fettsyrene, DHA og EPA. Etter dette fikk torskeolje en økende popularitet som en god kilde til omega-3 fettsyrer.

Produksjonsanlegget


Omega-3 bedriften Pharma Marine ligger på Norges vestkyst, nær Ålesund, en region der de har produsert marine oljer i mer enn 130 år.  I tillegg til avansert teknologi har anlegget et toppmoderne forskningslaboratorium og regnes som et av de mest miljøvennlige omega-3 anleggene. Anlegget fikk Chain of Custody-sertifisering (CoC) i februar 2014. Hovedaksjonær og CEO i Pharma Marine, Leif Kjetil Gjendemsjø, vokste opp i familiens fiskeri hvor han også startet sin karriere, og har jobbet med marine produkter siden. Omega-3 oljen fra det arktiske ishavet er av ypperste kvalitet. Gjennom årevis med erfaring har Pharma Marine bygd seg opp en kompetanse og teknologi som har ivaretatt kvaliteten på de nødvendige omega-3 fettsyrene.

Smaker den rene oljen uten tilsetning bra, ja da er det god kvalitet.

Bruker hele torsken


Produksjonsanlegget er bærekraftig og ivaretar ressusene for fremtidige generasjoner. Torskehodet og lever er spesielt fettrike og inneholder store mengder omega-3. Pharma Marine ønsker å bidra slik at en i fellesskap med firskere og fiskeforedlingsindustrien utnytter 100 % av fisken – det vi høster fra havet.

Gjendemsjø er opptatt av at kvalitet skal kombineres med å fullt ut utnytte det vi tar fra naturen samtidig som vi respekterer den. Hans tips for å avgjøre kvaliteten på oljen er smaken: «Smaker den rene oljen uten tilsetning bra, ja da er det god kvalitet».

EQ Pure Arctic Oil Ålesund