EQ Assurance Avtale

Noen forskere hevder at et vanlig daglig inntak av 1-5 gram omega-3 fettsyrer kan gi en forlenget levetid på mer enn 5 år. Eqology AS distribuerer og selger EQ Pure Arctic Oil. Dette er et kosttilskuddsprodukt som inneholder umettede omega-3 fettsyrer. Omega-3 fettsyrer er anerkjent som viktige elementer i det daglige kostholdet og er generelt dokumentert til å ha en positiv innvirkning på personlig helse. Noen forskere hevder at et vanlig daglig inntak av 1-5 gram omega-3 fettsyrer kan gi en forlenget levetid på mer enn 5 år.

Definisjoner og vilkår for EQ Assurance


Eqology vil gjennom denne avtalen tilby deg, den faste brukeren av EQ Pure Arctic Oil, en garanti for at du ikke vil få (med mindre du har en tidligere medisinsk historie) et myokardinfarkt. Så lenge du har brukt EQ Pure Arctic Oil (i henhold til instruksjonene på produktetiketten) regelmessig i 7 måneder, vil dette være gyldig forsikring. Dette tilbudet gjelder i ett år fra datoen du mottar denne avtalen. Avtalen kan fornyes for et år i løpet av de siste tre månedene av forsikringsperioden, forutsatt at kravene til fornyelse er fullt oppfylt. Eqology AS kan når som helst kansellere denne forsikringen uten å gi ytterligere forklaring.

EQ Assurance er avhengig av følgende


 • Personen må være mellom 18 og 80 år;
 • Personen kan aldri tidligere blitt diagnostisert med:
  • Hypertensjon;
  • Sukkersyke;
  • Hjerteinfarkt;
  • Slag;
  • Hjertefeil;
  • Trombose.

Dette vil ugyldiggjøre EQ Assurance


 • Personen kan ikke ha brukt eller bruke noen hjertemedisin eller antikoagulerende medisinering. Dette vil ugyldiggjøre forsikringen.
 • Personen må ha et medisinsk dokumentert omega-6/omega-3-forhold på 5,0 eller under på tidspunktet for den kardiale hendelsen. Uten dette er forsikringsavtalen ugyldig.
 • Personen må ha oppnådd og dokumentert en verdi for omega-6/omega-3-forhold på 5,0 eller lavere etter minst 6 måneders regelmessig bruk av EQ Pure Arctic Oil.
 • Forsikringen kan fornyes etter 12 måneder, så lenge den enkelte forsikrede de siste 3 månedene av den gyldige 12 måneders forsikringsperioden, har gitt Eqology AS med en PDF-versjon av dokumentert testresultat som viser et omega-6/omega-3 forhold på 5,0 eller under, hvor identifisering av testresultater og den relevante personen som er testet, forklares og oppgis.

Når starter EQ Assurance-perioden?


Forsikringen vil være gyldig fra den første dagen i den syvende måneden med dokumentert regelmessig bruk av EQ Pure Arctic Oil, sammen med et omega-6/omega3-forhold på 5,0 eller lavere som er bevist via testen.

Hvilken dokumentasjon kreves for å ha et gyldig krav?


 • En fullstendig detaljert og signert rapport fra lege/sykehus som har behandlet pasienten under hendelsen.
 • En rapport som dokumenterer omega-6/omega-3-forholdet fra måned 6 (etter å ha startet med EQ Pure Arctic Oil) og på tidspunktet for hendelsen som viser at forholdet er 5:1 eller lavere.
 • En uttalelse fra en lege om at personen ikke hadde opplevd noen av sykdommene beskrevet ovenfor i dette dokumentet – før hendelsen. Grunnlaget for dette er fra pasientens journaler.

Hvor mye vil bli utbetalt for et gyldig krav?


 • Eqology AS vil betale Eqology-kunden som oppfyller alle kravene, en engangsbetaling på 2 500 EUR (to tusen fem hundre). På dette tidspunktet blir forsikringen ugyldig og kan ikke fornyes.
 • Eqology AS betaler Eqology Premium kunden (de som er på Eqology Premiumabonnement) en engangsbetaling på 5 000 EUR (fem tusen). På dette tidspunktet blir forsikringen ugyldig og kan ikke fornyes.
 • Pengene vil bli overført til kontoen – som er opplyst av EQ-kunden eller deres autoriserte og utnevnte representant – så snart «EQ Medical Assurance Claims Board» har vurdert og godkjent all dokumentasjon som er levert, og er fullt ut tilfreds med at alle krav er oppfylt.

For å kontakte Eqology AS angående spørsmål vedrørende betingelsene eller for å gjøre et krav:


Vennligst send en e-mail til support@eqology.com med kundens navn og ID-nummer.

arrowEQ Assurance Formular