ER DU TRØTT, SVIMMEL ELLER KVALM?

Akupressørene behandler ofte nettopp slike tilstander, men virker det, og kan det være noe for deg?

Tekst Astrid Schaug
Foto THINKSTOCK

Hva er akupressur?


Akupressur regnes i dag som en del av ­tradisjonell kinesisk medisin og behandlings­formen har klare likhetstrekk med både akupunktur og massasje. I likhet med akupunktørene baserer akupressørene­ seg på teorien om at sykdom og helse­problemer skyldes at livsenergien­ de kaller qi, er blokkert eller kommet i ubalanse. Akupressørene antar også i likhet med akupunktørene at man ved å stimulere bestemte punkter på ­kroppen som kalles akupunkter, både kan forebygge sykdom og gjenopprette god helse. Men i stedet for akupunkturnåler, trykker og masserer­ ­akupressørene på akupunktene i den hensikt å få denne energistrømmen til å flyte fritt.

Historie


Akupressuren ble utviklet i Japan under andre verdenskrig. Da USA okkuperte ­Japan ble akupunktur forbudt i ­Japan, fordi amerikanerne mente bruk av nåler var uhygienisk. Japanerne omgikk dette forbudet­ ved å utvikle ulike trykketeknikker­ som erstatning for nålene.

Bruksområder


Akupressur er mest brukt ved ulike former for kvalme. For eksempel brukes ­behandlingen ved kvalme i forbindelse med cellegiftbehandling, etter operasjon, ved graviditet og reisesyke. Akupressur brukes ellers ofte ved de samme helse­problemene som akupunktur.

Hvordan foregår behandlingen?


Behandleren starter ofte med å spørre om hva klienten selv mener er problemet og om kosthold og livsførsel.

Deretter utfører behandleren en visuell og fysisk undersøkelse av klienten. Akupressøren bruker da gjerne tungediagnostikk og pulsdiagnostikk. Behandleren vurderer også farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden før hun eller han til slutt bruker fingrene til å lete etter de punktene på kroppen der muskelspenningen(e) i kroppen er størst. Akupressøren bruker­ både fingrene, håndflatene, knærne, albuene­ og føttene sine til å behandle med.

Egenbehandling


I tillegg til å motta akupressurbehandling kan klienten bli anbefalt å legge om kostholdet og livsstilen, samt utføre teknikker­ som akupressørene mener styrker kroppens evne til selvhelbredelse. Som eksempler på dette kan det nevnes pusteteknikker, visualisering, og ulike akupressurteknikker.

Akupressurarmbånd er den mest utbredte akupressurteknikken i Norge. ­Akupressurarmbåndet brukes som forebygging og egenbehandling av kvalme og oppkast. Klienten bruker akupressurarmbåndet slik at det trykkmasserer det som antas å være riktig punkt.

Ubeskyttet tittel


Akupressør er ikke en beskyttet tittel i Norge. Det betyr at alle som vil kan kalle seg akupressør og praktisere akupressur.
Tips: Velg behandlere som er organisert i et forbund og registert i Brønnøysund­registrene.

Virker det?


Data hentet fra flere studier viser at stimulering av spesifikke akupunktur­punkter har en biologisk effekt på kvalme og cellegiftbehandling, samt forebygging av postoperativ kvalme og oppkast.

Men selv om det kan finnes enkelt­studier på effekten av akupressur, er ikke slike studier tilstrekkelig for å si noe sikkert om hvorvidt akupressur virker.

Er det trygt?


Akupressur regnes som en trygg behandlings­form når den utføres av en ­utøver med god opplæring og erfaring. Egen­behandling regnes også som trygt, dersom man har fått god opplæring og ­trening i teknikkene.

FORSIKTIGHETSREGLER

Unngå bruk


Terapautene sier at det er visse punkter de ikke behandler på ­gravide kvinner. Grunnen til det er at de antar at behandling av disse punktene­ kan fremkalle abort.

Drøft bruk med lege


Personer med unormalt lavt blodtrykk, som tar medisiner mot for høyt blodtrykk, personer som er sensitive mot trykk på huden, ­personer med kjente muskel, skjelett eller leddproblemer, personer med bindevevssykdom, samt personer med kreft bør på forhånd drøfte bruk av akupressur med sin lege.

Bivirkninger


Foruten noen få tilfeller knyttet til behandling med akupressur­formen shiatsu, finnes det i dag ingen rapporter om at det har oppstått alvorlige komplikasjoner som følge av akupressurbehandling.

Det er rapportert om smerte, nummenhet, sår, og hevelse i hender fordi akupressur-armbåndene har vært for stramme.

Det er kjent at akupressur brukes ved plager som trøtthet, ­svimmelhet og kvalme. Slike symptomer kan ifølge terapeutene også oppstå som følge av behandlingen, men de anser disse som milde og forbigående bivirkninger.

Kilder:

  • Natural Medicines
  • NNH
  • Store Norske Leksikon
  • The Cochrane Library

arrowNIFAB.NO