Terapi med nålestikk

ALTERNATIV BEHANDLING

Tekst Ingrid Campbell Pedersen

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode, som sammen med kinesisk urtemedisin og qi gong, utgjør den tradisjonelle kinesiske medisinen.

Metoden består i å sette tynne ­akupunkturnåler inn i spesifikke punkter på kroppen for å påvirke kroppens qi (livsenergi/energiflyt) og dermed kurere sykdom og frembringe helse.
Vesten har sakte, men sikkert åpnet øynene for akupunktur de siste årene, og i Norge brukes ­akupunktur nå på smerteklinikker og fødeavdelinger­ på sykehusene. Forskerne har i 2011 undersøkt tilbudet­ om alternativ behandling ved sykehus i Norge og Danmark. De fikk svar fra i alt 225 norske og danske sykehus, og sett under ett, oppga 40 % av dem at deres sykehus tilbyr slik behandling.

Undersøkelsen viser at halvparten av de norske­ ­sykehusene som svarte, tilbyr sine pasienter ­alternativ behandling, mot bare en tredel av de danske. 80% av de norske sykehusene som tilbyr pasientene alternativ behandling tilbyr akupunktur, og rundt 40% tilbyr andre behandlingsformer. I alt ni av de femti norske sykehusene oppgir at de tilbyr flere forskjellige behandlingsformer. Undersøkelsen viser at så godt som alle som har ansvaret for den alternative behandlingen som sykehuset tilbyr, er utdannet helsepersonell. Ved akupunktur stiller sykehusene også krav til utdanning i akupunktur til de som skal utføre den.

FORSKERGRUPPEN KONKLUDERER med at det har vært en merkbar økning i tilbudet av alternativ behandling i norske sykehus fra 2001, da andelen som tilbudte pasientene slik behandling var 25%, mot 50% i dag. Mange fysioterapeuter og enkelte leger bruker akupunktur i sin praksis. Et resultat av dette er at det blir forsket mer på akupunktur, noe kineserne ikke har vært spesielt opptatt av. Det har blitt publisert grundige forskningsrapporter i flere store medisinske tidsskrifter, blant annet British Journal of Medicine.

Ifølge kinesisk medisinsk tankegang kan sykdom­ komme av ytre eller indre årsaker. Man kan bli angrepet av ytre patogene faktorer som vind, kulde, fukt, tørke eller hete som kan gi sykdommer som forkjølelse og hodepine og forskjellige smerte­tilstander. Sykdom kan også komme innenfra av emosjonelle årsaker eller for eksempel dårlig kosthold, traume, overtrening/mangel på trening eller stress. Diagnose settes ved hjelp av grundig utspørring av pasienten i tillegg til tunge- og puls­diagnose. Deretter bestemmes punkter, og nåler settes inn for å gjenopprette balanse i kroppen.

Akupunktur­behandlingen får de hvite blodlegemene til å «spise» de sykdomsfremkallende bakteriene fortere.

AKUPUNKTUR SER UT TIL å virke både ved å øke blodsirkulasjon og blodtilførsel til organene, slik at de bedrer sin funksjon. Vi vet at akupunktur øker mengden av visse signalstoffer – for eksempel endorfiner, som demper smerte, og serotonin, som blant annet virker mot depresjon. Det er grunn til å tro at akupunktur stimulerer utskillelse av hormoner­ og flere andre signalstoffer på måter vi ikke kjenner fullt ut ennå. For eksempel vet vi at akupunktur hjelper ved infeksjon ved å stimulere immunsystemet, men vi vet ikke helt hvordan det skjer. Akupunkturbehandlingen får de hvite ­blodlegemene til å «spise» de sykdomsfremkallende bakteriene fortere. Dette skjer antagelig via et signalstoff.

Allerede har pilotstudier vist at akupunktur har oppsiktsvekkende god effekt mot depresjon. Dermed kan akupunktur, ved å stimulere kroppens egen produksjon av serotonin, være et alternativ til lykkepillen.

Info


Akupunktur:

  • Ordet akupunktur kommer av de ­latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år.
  • Ønsker du behandling, bør du sjekke at akupunktøren du velger er autorisert. Dette øker den faglige kvaliteten og din sikkerhet.
  • Bruk av akupunktur og/eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten.
  • Lege/autorisert­ helsepersonell bør konsulteres dersom du vurderer å benytte alternativ behandling i stedet for, eller i tillegg til behandling fra det offentlige helse­vesenet.
  • Ønsker du å lese mer og se forsknings­resultater mm, kan du besøke NIFAB.NO som er hjemmesiden til Nasjonalt­ ­informasjonssenter for ­alternativ ­behandling, NAFKAM, ved Universitetet i Tromsø.