Hva er hydroterapi?

Tekst Astrid Schaug

Ordet kommer av hydro- og terapi, læren om vann som helbredelsesmiddel. Kan man virkelig bli frisk av vann?

Forskning viser det. Hydroterapi er behandlingsmetoder som involverer bruk av vann. Dette kan være hele eller delvis bad, med stigende eller fallende temperatur, fotbad, bad, dampbad, overhelling, videre innpakninger og omslag (Priessnitz). Ulike tilsetninger i vannet som kullsyre, olje, svovel, urter, mineraler eller andre stoffer kan ifølge hydroterapeuter ha en legende virkning. I enkelte tilfeller kan undervannsmassasje inngå som en del av behandlingen.

Metoden benyttes mot en rekke ulike plager, blant annet ved revmatisme, hudinfeksjoner, eksem, psoriasis og for å stimulereimmunapparatet og blodomløpet. Badebehandling har også vært brukt i opptrening etter poliomyelitt og andre lammelser. I terapeutisk øyemed har hydroterapi vært brukt innenfor ulike kulturer siden Romerrikets storhetstid.

Historikk


Hydroterapi har i menneskenes historie spilt en stor rolle for behandling av mange slags sykdommer. Det er en gammel behandlingsform, som først ble systematisert på 1700-tallet. I Europa finnes brønner fra flere tusen år tilbake utgravd i Frankrike og Sveits, og man kan av forskjellige funn konstatere at de har vært brukt til kurmessig behandling. Vannkurene var opprinnelig en del av ritualet i religiøse seremonier, men etter hvert gikk de også over til å være en del av dagliglivets hygiene (greske og romerske termer). Romerne søkte ifølge historiske beretninger ofte til kursteder for behandling av sykdom, og flere av de gamle romerske badesteder er i fortsatt bruk, f.eks. Royat i Frankrike, Bath i England, Wiesbaden i Tyskland og Montecatini i Italia. I Japan og India går badenes historie sannsynligvis enda lenger tilbake enn i Europa.
I Norge ble kaldtvannskurer gjennomført på Grefsen bad i årene omkring 1890. Av kursteder i drift har vi bl.a. Hokksund og Vikersund bad og Skogli badesanatorium ved Lillehammer og Kurbadet i Oslo.

Forskning


Ved søk i Cochrane Library er det funnet enkelte metastudier som undersøker effekten av hydroterapi ved hhv leddgikt, rier/fødselssmerter og slitasjegikt.

Leddgikt


Hydroterapi med mineralvann kan gi en signifikant bedre effekt på smerte etter 8 uker sammenlignet med behandling med et spesifikt legemiddel.

Slitasjegikt


Hydroterapi med en kombinasjon av svovelholdig vann og dødehavsvann kan tilsynelatende gi en bedring med hensyn til smerte etter én måned sammenlignet med ingen behandling. Det er solid dokumentasjon på at bassengtrening sannsynligvis gir en viss smertereduksjon og forbedring av funksjonsnivået over tre måneder hos pasienter med slitasjegikt i hofte eller kne.

Karbad under første fødselsfase reduserer kvinners opplevde smerte vesentlig.

Rier/veer og fødselsmerter


Karbad under første fødselsfase redusererkvinners opplevde smerte (og bruk av epidural) vesentlig.

Er det trygt?


Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av hydroterapi, men samtidig er det heller ikke rapportert om alvorlige bivirkninger.

Kilder


arrowSNL.NO

arrowNIFAB.NO

 

 

Bruset S. og Poleszynski D. (1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.
Davies, Bridget and Ronald A. Harrison(1988): Hydrotherapy in practice. Churchill, Livingstone, Edinburgh.
NOU 1998:21: Alternativ medisin, punkt 4.5.6, 6.2 og 6.3.2