Hva er kinesiologi?

Er du plaget med stress, ryggplager eller lærevansker? Kinesiologene behandler blant annet disse plagene.

Tekst Astrid Schaug
Foto THINKSTOCK

Kinesiologi er et behandlingssystem som benytter muskeltesting som diagnoseverktøy. For behandling bruker kinesiologer ulike metoder, som akupressur, massasje, kosttilskudd, fysiske øvelser og mentale teknikker.

Ordet kinesiologi kommer fra det greske ordet «kinein» som betyr å bevege. Navnet kinesiologi betyr «læren om musklenes bevegelser». Kinesiologen søker å gjenopprette muskelbalansen og sette i gang prosesser som skal gjøre at kroppen leger seg selv fra sykdom og plager.

Kinesiologien legger til grunn antakelsen om at energi flyter rundt i kroppen…

Behandlingssystemet kombinerer østlige teorier om blant annet menneskets energisystem og meridianer, med vestliganatomi, fysiologi og bevegelseslære. Kinesiologien legger til grunn antakelsenom at energi flyter rundt i kroppen gjennomet såkalt meridiansystem, og at sykdom oppstår dersom meridianeneblir blokkerte, slik at energien ikke kan flyte fritt. Klarer man å fjerne disse blokkeringene, skal sykdommen forsvinne.

Hvordan oppstod kinesiologi?


Kinesiologi ble utviklet som system i begynnelsen av 1960-tallet og ble offisieltgrunnlagt i USA av den amerikanske kiropraktorenGeorge Goodheart i 1964. Han drev først en virksomhet sammen med sin far.

Også faren var kiropraktor, men i tillegg var han utøver av osteopati og homeopati. Som kiropraktor jobbet George Goodheartut ifra teorien om at stramme og krampeaktige muskler stråler ut smerte som trekker ryggsøylen skjev. I motsetning til hva han som kiropraktor hadde lært, mente han etter hvert at det ikke var den synlige muskelen som var et problem. Han mente derimot at en svak muskel på én side av ryggraden kunne få en annen muskel på den motsette siden til å kjennesfor stram. Goodheart utviklet en muskeltest, basert på ideen om at man kan identifisere, behandle og styrke svake muskler.

Virkemåte


I følge grunnleggeren Goodhearts teori skal blokkeringer i meridianene og såkalte «under- energi» i muskler kunne fjernes ved å påvirke akupunkturpunktene med massasje, akupressur, fysiske øvelser, mentale teknikker samt kosttilskudd og endring av kosthold. Musklene skal med dette få igjen styrken, og energien kan flyte fritt igjen. Dermed kan kroppens selvhelbredende krefter kunne virke optimalt.

Kinesiologi i praksis


Kinesiologi foregår ved hjelp av muskeltesting som er et felles og sentralt diagnoseverktøy for de ulike retningene innen kinesiologien. Muskeltestingen foregår ved at terapeuten utfører lette trykk på utvalgte muskler.

Om en muskel i sammentrukket tilstand blir belastet mot utstrakt posisjon og fortsatt holder styrken, blir det tolket som at muskelen fungerer normalt. Blir muskelen slapp og gir etter under belasting, skal dette være en indikator på at muskelen er svak eller har «under-energi».

Kinesiologen mener også å kunne teste muskler ved for eksempel å legge et næringsmiddel et sted på kroppen til pasienten. Dersom en muskel blir slapp under en slik test, tolker kinesiologen det som et tegn på at det aktuelle næringsmiddelet gir økt ubalanse i kroppen. Terapeuten mener dermed å kunne avdekke om, og hva slags, næringsmiddel pasienten kan bli syk av å spise. Testen skal fortelle terapeuten hva slags behandling personen skal ha; kjemisk, ved hjelp av kosttilskudd; strukturell, ved hjelp av fysiske øvelser; psykisk, ved bruk av mentale teknikker. En terapeut vil som oftest gjøre en ny muskeltest senere for å se om behandlingen virker.

Forsking – Virker det?


Ifølge utøverne blir kinesiologi brukt ved et stort antall ulike plager i Norge, som stress, angst, depresjoner, ryggplager og lærevansker.

Teorien om energiflyt, blokkeringer, meridianer og akupunkturpunkter er for øvrig antakelser som ikke er dokumenterte eller vitenskapelig beviste.

Samtidig finnes det, ifølge NOU (Norges offentlige utredninger, 1998:21), holdepunkter for at selve muskeltestingsmetodikken i kinesiologien kan forklares.

Er det trygt?


Det finnes foreløpig få eller ingen rapporterte skader eller farer med å bruke kinesiologi.

Organisasjoner


Yrkestittelen kinesiolog er ikke en beskyttettittel her til lands, så hvem som helst kan kalle seg det. Men kinesiologi er en egen yrkesgruppe, der utøverne har sitt eget fagforbund, DNKF (Den Norske Kinesiologforening). DNKF er godkjent av Helsedirektoratet, slik at medlemmenekan registrere virksomheten sin i Brønnøysundregistrene.

Kilder:
• Den danske kinesiologiforeningen
• Den Norske Kinesiologforening
• NOU 1998:21
• VIFAB (Videns- og Forskningscenter for alternativ behandling)

arrowNIFAB.NO