Soneterapi

Ifølge teorien finnes det soner under føttene. Hver sone står i forbindelse med en spesifikk kroppsdel eller organ. Behandling av disse foregår gjennom trykk og massasje av de respektive sonene under foten.

Det som kalles soneterapi eller fotsone­terapi i Norden, kalles ­ellers i verden for refleksologi. I refleksologien behandler utøverne soner spredt utover hele kroppen, mens den nordiske soneterapien fokuserer på ­sonene under føttene. Gjennom trykk og massasje under foten mener soneterapeutene at de kan stimulere klientens kropp til selv å sette i gang en helbredelsesprosess.

Tekst Astrid Schaug

Både diagnose og behandling


Hvis klienten opplever markert ømhet på spesielle punkter når terapeuten begynner å trykke, indikerer et slikt punkt hvilke deler av kroppen som er svekket. Dette blir kalt en «ubalanse i en sone».

Disse punktene brukes dermed både til diagnostisering og til behandling: Når soneterapeuten fortsetter å massere og trykke på dem, mener terapeuten at det settes i gang reparasjon eller helbredelse i det tilsvarende organet eller området i kroppen
Noen av de lidelsene soneterapi er kjent brukt ved er:
ledd- og muskelsmerter
stress
fordøyelsesproblemer
luftveislidelser

Historie


Den amerikanske øre-nese-halslegen ­William Fitzgerald (1872-1942) regnes som soneterapiens grunnlegger. Han oppdaget at urbefolkningen i Mellom- og ­Nord-Amerika behandlet syke ved å ­stimulere punkter på føttene.

Man antar at behandlingsformen har røtter­ flere tusen år tilbake i tid. Tidlige funn av veggmalerier fra Egypt (ca. 2330 f.Kr) viser sannsynligvis en situasjon fra en sone­terapeutisk behandling. I følge ­utøverne har soneterapi blitt praktisert­ både i Kina, Egypt, Hellas og blant forskjellige­ indianerstammer.

Innen fagmiljøet foregår det fortsatt ­diskusjoner om sonenes plassering, men i følge utøverne utvikles det stadig mer ­nøyaktige sonekart.

Teorien bak soneterapi


Teorien om ECIWO (Embryo Containing Information of the Whole Organism) brukes for å forklare soneterapien. Kort fortalt går den ut på at enkelte enheter i kroppen sies å inneholde informasjon om hele kroppen. I soneterapien er føttene en slik enhet.

Alle celler i kroppen bærer på informasjon om hele kroppen og innehar dermed evnen til å reparere seg selv og til å gjenopprette balanse i kroppen. Man antar at behandlings­formen har røtter flere tusen år tilbake i tid.

Sonene under føttene skal på den måten kunne fortelle om tilstanden til hele kroppen – ikke bare ett spesifikt organ. Ifølge teorien om ECIWO bærer nemlig alle celler i kroppen på informasjon om hele kroppen, og innehar dermed evnen til å reparere seg selv.

Teorien om ECIWO-biologi er utviklet av den kinesiske biologen Yingqing Zhang. Hans teori tar utgangspunkt i at kroppen vår er bygd opp av celler med DNA. DNA’et inneholder informasjon om hele kroppen og det som er nødvendig for å danne en ny kropp. Hver celle har også et embryonalt potensial. Det vil si at den kan omdannes til et foster (embryo) som kan utvikle seg til et nytt individ. Det er denne kunnskapen som utnyttes ved kloning.

Prinsippet om formlikhet


Soneterapi baseres også på et prinsipp om formlikhet. Soneterapeutene mener at anatomiske strukturer i kroppen som ligner hverandre, også har lignende oppgaver eller funksjoner.

Den anatomsike formen av en fot sett fra siden kan ligne et omriss av en sittende person. Stortåen representerer hodet og helen ligner baken. Denne «likheten» mellom foten og menneskekroppen er et eksempel på ­soneterapiens «prinsipp om formlikhet». Dette er soneterapiens grunnlag for hvilke soner og organer som korresponderer med hverandre.

Er det trygt?


Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av soneterapi, men samtidig er det ikke rapportert om alvorlige bivirkninger.

Manuelle behandlingsteknikker kan likevel innebære risiko for skade, dersom man ikke tar hensyn til eventuelle kjente problemer hos klienten. Det er også kjent at akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres eller spres av manuelle behandlingsteknikker.

Kjente bivirkninger


Ømhet under behandlingen på spesielle punkter er ifølge terapeutene normalt, og anses som en viktig og forventet del av behandlingen. Dette tolkes av terapeutene som tegn på at de har avdekket ubalanser i gjeldende sone.

Imidlertid kan smerter ved behandling også bety at klienten kan ha et underliggende problem med foten, eller at terapeuten bruker feil teknikk.

I følge utøverne skal klienten også kunne oppleve hodepine, tretthet, slapphet og dyp søvn som følge av behandlingen. Diaré, økt svetting og utskillelse fra slimhinner er heller ikke uvanlig. I tillegg skal urin og avføring kunne endre både hyppighet, farge og lukt. Soneterapeutene tolker slike effekter som naturlige deler av behandlingen og selve helbredelsesprosessen, og som tegn på at behandlingen virker.

Visse grupper frarådes soneterapi:


Soneterapi bør ifølge NIFAB (Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ behandling) unngås ved:

 • Nye benbrudd eller benbrudd som gror
 • Sår som ikke har grodd
 • Symptomer på gikt eller inflammasjon i foten
 • Slitasjegikt i foten eller ankelen
 • Alvorlig karsykdom i legg eller fot

Ifølge NIFAB bør personer med følgende tilstander utvise forsiktighet ved bruk av soneterapi:

 • Diabetes
 • Hjertesykdom
 • Pacemaker
 • Ustabilt blodtrykk
 • Kreft
 • Aktive infeksjoner
 • Psykiske lidelser
 • Tidligere episoder av besvimelse
 • Gallesten
 • Nyresten

Gravide


Det har vært rapportert om livmorsammentrekninger ved behandling med soneterapi. De kan være svært ubehagelige og i verste fall medføre abort eller for tidlig fødsel.

Flere bruker alternativ behandling


Bruken av alternativ behandling har økt med 50 prosent de siste ti årene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Ikke så overraskende, ser vi at også våre lesere etterlyser flere artikler om dette temaet. Derfor presenterer EQ Magazine en serie med alternative behandlingsformer, én i hvert nummer. Vi i Eqology forholder oss nøytrale til behandlingsformene og vil omtale disse på en mest mulig objektiv og informativ måte.

Kilde:

arrowNifab.no

arrowSoneterapi.org