Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

privacy-policy_1440x600_header_v4

Vilkår og betingelser

Følgende kjøpsvilkår gjelder for alt produktsalg til kunder på eqology.com. Det generelle avtalegrunnlaget for kjøpet består av disse kjøpsvilkårene sammen med ordren din, bekreftet ved en ordrebekreftelse.

Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

1. Generelt
1.1 Det generelle avtalegrunnlaget for kjøpet består av kjøpsvilkårene sammen med ordren din, bekreftet ved en ordrebekreftelse.

1.2 Kjøp i nettbutikken betales med kredittkort eller en annen tjeneste fra Adyen.

1.3 Det kan ikke inngås bindende kjøpsavtaler med mindreårige uten godkjenning av foresatte. Det kan kun inngås bindende kjøpsavtaler med personer som er over femten år.

1.4 Forbrukerkjøp reguleres blant annet av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personvernloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene dersom du ønsker mer informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har ved kjøp. Når salgsvilkårene krever at noe er skriftlig, oppfylles dette ved e-post.

1.5 Eqology.no påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar utover det som følger av gjeldende lovgivning på ethvert tidspunkt.


2. Parter
2.1 Avtalen er personlig for deg og gjelder kun for deg. Det innebærer at du har ansvaret for at avtalen blir oppfylt, og at du ikke kan overføre avtalens rettigheter eller plikter til andre uten spesifikk skriftlig tillatelse fra oss. Dette gjelder også dersom du skulle overlevere produktene til andre.

2.2 For varer som er kjøpt og utsendt fra nettbutikken:
Selger er: Eqology.no AS
Nettbutikk-virksomheten til www.eqology.com drives av:
Eqology.no AS
Adresse: Eqology.NO AS, Lilleakerveien 2B, 0283 OSLO, Norge. Organisasjonsnummer NO-988 393 495MVA.

2.3 Kjøper er en privatperson som er registrert som kunde hos Eqology.no AS.
Det gjelder egne vilkår for forretningskunder.


3. Bestilling og avtale
(i) avtaleskjemaet med personopplysningene dine («abonnementsavtalen»)
(ii) vilkår spesifikke for abonnementet som styrer hva som gjelder spesifikt for et
abonnement
(iii) bestemmelser i andre kilder det refereres til i disse generelle vilkårene,
f.eks. prislister, gjeldende prislister er å finne på www.eqology.com
(iv) generelle vilkår (denne teksten)

Hvis vilkårene ovenfor er gjensidig utelukkende, skal (i) gjelde i første omgang, deretter
(ii) osv. Hvis det eksisterer en ytterligere avtale, dvs. noe annet enn det som er avtalt
på grunnlag av ovenstående vilkår, skal ordrens første ytterligere avtale gjelde.

3.1 Avtalen er bindende når du har akseptert avtalen digitalt.

3.2 Hvis ingen annen skriftlig avtale gjelder og du har valgt et abonnement, gjelder avtalen for en periode med seks abonnementsfakturaer til betaling, vanligvis innen seks måneder.

3.3 Bestillingen din er bindende når den er registrert og sendt til ordresystemet vårt. Bestillingen er også bindende for oss, med mindre den avviker fra det vi tilbyr i nettbutikken vår, fra markedsføringen vår eller på annen måte.

3.4 Når vi har mottatt ordren, får kjøper automatisk tilsendt en e-post som bekrefter ordren. Les nøye gjennom bekreftelsen, og kontroller at den samsvarer med ordren.
Selger forbeholder seg retten til å endre eller kansellere hele eller deler av ordren hvis det bestilte produktet er utsolgt. Hvis dette skjer, blir kjøper kontaktet, eventuelt med informasjon om et alternativt produkt.

3.5 Eventuelle prisendringer som inntreffer etter ordretidspunktet, og som ikke skyldes en feil, skal ikke ha tilbakevirkende kraft. Hvis det har skjedd betydelige stave- eller trykkfeil eller feil i automatiske prisberegninger, kan Eqology.no slette eller avslå ordrer. Dette gjelder selv om kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må rettes opp innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

3.6 Hvis du ikke henter pakken og på annen måte opptrer helt passivt, gir det ikke oss en indikasjon på hvorfor pakken ikke er hentet. Da har du ikke oppfylt kravene i henhold til angrerettloven.

MERK! En pakke som er sendt tilbake, kansellerer ikke automatisk abonnementet.

Ta kontakt med kundeservice etter at pakken er sendt tilbake, for å løse saken.


4. Informasjon på www.eqology.com
4.1 Vi søker å gi kundene våre så korrekt informasjon om produktene våre som mulig. Trykkfeil kan imidlertid forekomme, og vi forbeholder oss i så fall retten til å ikke kunne levere i henhold til informasjonen som er oppført i nettbutikken, i markedsføringen eller på annen måte. Informasjon om hvert enkelt produkt kommer fra leverandørene våre, og det kan dessverre forekomme feil der også. Bildene på sidene våre kan i visse tilfeller avvike fra hvordan produktet faktisk ser ut.


5. Priser
5.1 Alle prisene er inklusive merverdiavgift (% kan variere fra land til land). Totalsummen for kjøpet vises før du legger inn bestillingen. Eventuelle tilbud gjelder frem til lageret er tomt. Vi forbeholder oss retten til å endre priser som resultat av leverandørenes prisendringer.

5.2 Når du bestiller et abonnement, påløper det ingen ekstrakostnader for selve abonnementet. Du betaler kun for produktene og eventuelle leveringskostnader. Gjeldende produktpris vil være den laveste prisen vi har i salgskanalene våre på det tidspunktet ordren genereres for ny utlevering av varen i abonnementet ditt. Fraktkostnaden er den til enhver tid gjeldende fraktprisen angitt på www.eqology.com.


6. Betaling
6.1 Du må betale alle abonnementsgebyrer, påminnelsesgebyrer og lignende gebyrer. Du må betale for tjenester du har brukt, slik som frakt, som blir debitert deg, og alle kjøp som for eksempel er gjort på nettstedet vårt eller andre varer som kjøpes i tilknytning med abonnementet ditt. Hvis du mener at vi har debitert deg for feil kostnader, bes du ta kontakt så snart som mulig.

6.2 Du må betale eventuelle avgifter, f.eks. merverdiavgift, og dette legges til på fakturaen din.

6.3 Alle betalingstransaksjoner foregår via sikre betalingsplattformer. Vi bruker Adyen. Kortopplysninger og tilhørende betalingsopplysninger lagres ikke hos Eqology.com. Kjøp i nettbutikken gjøres ved hjelp av betalingstjenester fra Adyen.


7. Oppsigelse av avtalen

7.1 Abonnementsavtalen kan sies opp tidligst etter at alle abonnementsbetalingene er innbetalt, i tillegg til betalingen av den første pakken.

7.2 Du kan gi beskjed om at du ønsker å avslutte avtalen på slutten av bindingstiden etter din femte ordre har blitt bearbeidet. Hvis du ikke trekker deg fra avtalen, fortsetter abonnementet med et lignende abonnement etter utgangen av bindingsperioden med 30-dagers oppsigelse.

7.3 Hvis du vil avslutte abonnementet før utløpet av bindingsperioden, forbeholder vi oss retten til å belaste et termineringsgebyr på  600 NOK per abonnement. Du må ta kontakt med Eqologys kundeservice for å starte prosessen med å avslutte kontrakten.


8. Frakt og levering
8.1 Standard leveringstid variere mellom 2 til 5 virkedager fra det øyeblikket ordren er fullt ut betalt. Informasjon om mulige leveringsalternativ vises på Eqology før betaling. Alle leveringstider må ansees som omtrentlige og kan variere i forbindelse med helligdager, ferier og andre ekstraordinære hendelser. Du får tilsendt en e-post med pakkens sporingsopplysninger så snart fraktselskapet mottar forsendelsen. Du finner oppdatert informasjon om levering i landet ditt her.

8.2 Vi tar ansvar for produktene frem til kjøper mottar pakken, pakken hentes på leveringsstedet eller frem til kjøper utsteder en fullmakt til at pakken kan settes igjen. Hvis kjøper ikke tar imot pakken på leveringsstedet, overføres ansvaret til kjøper når leveringstidspunktet er nådd. Dette gjelder dersom kjøperen er oppmerksom på eller burde være oppmerksom på at varene kan avhentes på leveringsstedet.

8.3 Hvis produktet kommer tilbake til lageret på grunn av kjøpers uaktsomhet (f.eks. ved at feil leveringsadresse ble oppgitt, produktet ikke ble hentet på hentestedet innen fristen), forbeholder vi oss retten til å belaste et standardgebyr for å sende varene på nytt til samme eller en alternativ adresse som spesifisert av deg.

8.4 Standardgebyr for ny forsendelse fastsettes av Eqology og kan variere avhengig av pakkens størrelse og vekt, destinasjon og eventuelt andre aktuelle faktorer. Det konkrete gebyrbeløpet for ny forsendelse vil bli formidlet til deg på tidspunktet for forsendelsen, og må betales før varene sendes.

8.5 Hvis levering i postkasse er valgt, kan det hende pakken er for stor til å få plass i postkassen. Pakken sendes da til nærmeste hentested / post i butikk og du får beskjed om et nytt hentested av fraktselskapet.

8.6 Så snart du har mottatt varene, bør du kontrollere at leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen og at varene er i god stand.

8.7 Alle produkter følger leverandørens og produsentens garantibestemmelser. Enkelte varer kan forringes hvis de oppbevares under svært høye eller lave temperaturer. Hvis du har spørsmål vedrørende leveransen, kan du kontakte kundeservice innen 14 dager. I de fleste tilfeller vil vi be om dokumentasjon av klagen/skaden, og derfor be deg om å beholde produktet frem til du hører tilbake fra kundeservice.


9. Salgspant
9.1 Eqology.no har panterett (eiendomsforbehold) i de leverte varene inntil kjøpsprisen pluss renter og omkostninger er fullt ut betalt, kfr. panteloven § 3–4, kfr. § 3–22.


10. Klage
10.1 Dersom kjøper oppdager eller burde ha oppdaget at det foreligger feil eller mangler ved produktet, må vedkommende innen 14 dager fra pakken ble mottatt gi kundeservice melding om at vedkommende vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

10.2 Hvis det er en reell mangel ved produktet og forbrukeren har klaget innen 14 dager, kan kjøper kreve:
- retting og omlevering
- at kjøpet heves * MERK! Heving av kjøpet betyr ikke at abonnementet heves
- erstatning
- å holde kjøpesummen tilbake

10.3 Se forbrukerkjøpsloven for ytterligere opplysninger.


11. Rett til å gå fra avtalen
11.1 Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet av de fleste typer varer og for enkelte typer tjenester. Angreretten krever at du gir oss melding om at du angrer, innen 14 dager etter mottak av varen (angreperioden). Melding kan gis ved bruk av vedlagte angreskjema eller ved å kontakte kundeservice.

11.2 Alle produkter du ikke vil beholde, må sendes tilbake til oss innen rimelig tid og senest 14 dager etter at du mottok varen. Du må betale for eventuelle returomkostninger. Returomkostninger er i henhold til våre lokale fraktselskapers til enhver tid gjeldende priser. Hvis mulig, skal produktet returneres i originalemballasjen sammen med angreskjemaet.

11.3 Hvis du ikke aksepterer levering av en pakke, og ønsker å be om refusjon, vil et returgebyr belastes for å dekke kostnader forbundet med returnering og refusjonsbehandling. Returgebyr for ordrer som ikke aksepteres, er kr 55,00.

11.4 Når en abonnementsordre eller en Pre-Paid/Extension blir delvis returnert, skal Eqology.no AS refundere differansen mellom prisen på abonnementet/Pre-Paid og den vanlige produktprisen for varene som kunden har beholdt eller brukt.

MERK! Abonnementet avsluttes ikke ved at en pakke returneres.

11.5 Vi plikter å refundere det du har betalt, inkludert eventuelle gebyr og fraktkostnader. Dette gjelder bare når hele kjøpet returneres. Refusjonen må betales innen 14 dager etter at vi har mottatt produktet fra deg.

11.6 Angreretten gjelder ikke:
- for sammenhengende abonnementsordrer innen bindingsperioden. Abonnementskjøp kan kun kanselleres etter første levering
- for arrangementsbilletter
- levering av forseglede varer som av hygieniske grunner ikke egner seg for retur, og som har fått forseglingen brutt etter levering
- varer som forringes raskt eller har kort utløpsdato
- med mindre kjøper gir melding til selger om at vedkommende ønsker å bruke angreretten

11.7 Se angrerettloven for ytterligere opplysninger.


12. Personopplysninger
12.1 Alle medarbeidere hos Eqology.no er underlagt taushetsplikt. Når du handler hos oss, har vi behov for opplysninger som navnet ditt, adresse og e-postadresse slik at vi trygt kan levere varene til deg, og kontakte deg om vilkår forbundet med ordren. Opplysningene må også oppbevares for regnskapet, skatterapportering og eventuell returbehandling.

12.2 Vi innhenter og lagrer også opplysninger om hvilke sider, kategorier og produkter som vises eller som det søkes etter, for å forbedre handleopplevelsen. Vi kan ikke spore disse opplysningene tilbake til den enkelte brukeren. Du finner mer informasjon om dette her.

12.3 Kortnumre oppbevares ikke hos Eqology utover det som er nødvendig for å behandle eventuelle problemer med betaling, kansellering av reservert beløp og kreditering.
Hvis du registrerer deg hos oss, kan du velge å registrere betalingsopplysninger og leveringsadresse slik at det går raskere å handle hos oss.

12.4 Eqology.no verken selger personopplysninger til tredjeparter eller bytter eller videresender slike opplysninger til tredjeparter. Unntak gjelder for opplysninger som kreves av offentlige myndigheter.

12.5 Du har rett til:
• å kreve at behandlingsansvarlige gir deg tilgang til opplysningene dine
• å rette personopplysninger
• å slette personopplysninger
• å begrense behandlingen av personopplysninger
• å protestere mot behandling
• å overføre opplysninger
• å fremsette en klage overfor tilsynsorganet


13. Ekstraordinære forhold
13.1 Eqology.no er kun ansvarlig for tap av varen dersom den har mangler eller går tapt. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Eqology.no kan bevise at mangelen skyldes forhold utenfor Eqology.no sin kontroll og som Eqology.no ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

13.2 Eqology.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følger av mangler, med mindre tapet er forårsaket av grov uaktsomhet fra Eqology.no.

13.3 Ved forbrukerkjøp kan vilkårene ikke være mindre fordelaktige enn vilkårene i forbrukerkjøpsloven.


14. Endringer i vilkår
14.1 Eqology.no forbeholder seg retten til å endre gjeldende vilkår, herunder som følge av lovendringer.


15. Force majeure
15.1 Eqology.no står ikke ansvarlig for kjøpers direkte eller indirekte tap grunnet force majeure, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i forsyningen av teletjenester eller strøm osv. Kjøpet kan helt eller delvis heves hvis slike forhold er av permanent karakter. Hvis hendelsene er midlertidige, kan begge parter be om at leveringstidspunktet utsettes.


16. Tvister og lovvalgsregler
16.1 Tvister i forbindelse med vilkårene og tilhørende bestemmelser, så vel som i forbindelse med det foregående og følgende juridiske relasjoner, skal behandles gjennom offentlig rettergang, med Oslo tingrett som verneting.