EQ K2+D3

Substancja opóźniająca starzenie wspierająca zdrowe kości i naczynia krwionośne

Obecnie wzrasta zainteresowanie badaniami i zrozumieniem fizjologicznego procesu starzenia. Badane są zdolności nowych i znanych składników wpływających na ów proces. Wraz z wiekiem u większości ludzi naczynia krwionośne sztywnieją z powodu utraty elastyczności lub zwapnienia tętnic. Międzynarodowe badania wykazały, że witamina K2 hamuje rozwój sztywności tętniczej. Witamina K2 opóźnia również rozwój osteoporozy związanej z wiekiem. Jest to dobra wiadomość dla osób, które przejmują się stanem swojego zdrowia i chcą profilaktycznie dbać o własne zdrowie, co może prowadzić do dłuższego życia o wyższej jakości.

Kilka międzynarodowych badań wykazało, że witamina K2 hamuje rozwój sztywności tętniczej.

Witamina K – historia


Witamina K została odkryta przez duńskiego badacza Henrika C.P. Dama w Instytucie Biochemicznym Uniwersytetu w Kopenhadze już na początku lat 30. XX wieku. Podczas badań eksperymentalnych na kurczakach, u których stosowano dietę niskotłuszczową, odkrył nieznaną substancję konieczną do koagulacji krwi. Rozpuszczalna w tłuszczach witamina została, ze względu na jej funkcję, nazwana witaminą K, niezbędną do koagulacji.
Kilka lat później amerykański badacz Edward A. Doisy zdołał określić strukturę molekularną witaminy K1 i zsyntetyzować ją w laboratorium. Później dowiedziono, że kilka podobnych struktur molekularnych mogło pełnić tę samą funkcję – nazywano je także K-witaminami (K1, K2). W 1943 r. Dam i Doisy nagrodzono za te odkrycia Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny. Witamina K jest zbiorowym określeniem grupy witamin o mniej lub bardziej powszechnych strukturach molekularnych.

Badania różnych rodzajów żywności


Dziś wiemy dużo o działaniu witaminy K. Niektóre grupy populacji mają dietę zawierającą dużo większe ilości witaminy K niż inne. W Japonii potrawa natto, o wysokim stężeniu witaminy K2/MK-7, to tradycyjne danie serwowane od setek lat. Spośród krajów europejskich to właśnie Holandia jest szczególnie aktywna w prowadzeniu badań nad witaminą K. Może to wynikać z faktu, że Holandia znana jest ze swoich wspaniałych serów i że ludność spożywa wiele przetworów mlecznych, w tym właśnie serów. Naukowcy w Stanach Zjednoczonych skoncentrowali się głównie na witaminie K1, ale odkryli, że nie jest ona tak skuteczna jak K2.

Witamina K2 i zdrowie kości


Kość tworzy się, a komórki jej tkanki dzielą się w sposób ciągły tak długo, jak długo żyjemy, zarówno w celu naprawienia drobnych urazów, jak i umożliwienia organizmowi wykorzystania dużych rezerw wapnia w tkance kostnej, w celu zachowania funkcji życiowych. W dzieciństwie i okresie dojrzewania tempo powstawania jest większe niż tempo rozkładu. Po ukończeniu około 25–30 lat ulega to zmianom, prowadzącym do stopniowej utraty wytrzymałość i masy kostnej.
Kilka ważnych badań przeprowadzonych w Japonii wykazało, że witamina K2 (jako menachion-7 lub MK-7) w natto (produkt fermentacji bakteryjnej soi) ma szczególnie dobry wpływ na zdrowie kości. Stwierdzono, że kobiety z obszarów Japonii o wysokim spożyciu natto mają mniej i złamań i pęknięć kości oraz mają ogólnie lepszy stan zdrowia kości niż kobiety z regionów, w których spożywanie natto jest rzadsze. Obecnie natto jest potrawą o najwyższej zawartości K2/MK-7.
Badania wykazały, że witamina K2 pozytywnie wpływa na choroby układu krążenia.
K2 jest najefektywniejszą formą witaminy K dla zdrowia kości. Badania wykonywane w Europie i Stanach Zjednoczonych potwierdziły odkrycia w Azji: K2 jest najskuteczniejszą formą witaminy K, jeśli chodzi o zdrowie kości. Witamina K1 również wykazuje pozytywne działanie, ale ze względu na szybką rotację witaminy K1 w organizmie, aby uzyskać takie same efekty jak przy mniejszych dawkach K2, potrzebne są znacznie większe dawki K1.
Najszersze jak dotąd badania kliniczne nad witaminą K2/MK-7 zostały przeprowadzone w Holandii – badanie na podwójnie ślepej próbie versus placebo przeprowadzone na 244 kobietach po menopauzie (patrz Osteoporosis Int. 2013). Badania te wykazały, że witamina K2/MK-7 daje dobre efekty, ale potrzeba trochę czasu, zanim efekt ten stanie się widoczny. Po dwóch latach regularnego spożywania witaminy K2/MK-7 udokumentowano opóźnienie „naturalnego” rozkładu kości. Przegląd odpowiednich badań, które są obecnie publikowane, pokazuje, że witamina K2/MK-7 ma dobry wpływ na zdrowie kości i jest skuteczniejsza niż witamina K1, ale wymierne zmiany we wskaźnikach kości takich jak masa kostna, gęstość mineralna i wytrzymałość kości pojawiają się po 2–3 latach. W związku z tym witamina K2/MK-7 jest przede wszystkim suplementem zapobiegawczym, który z czasem powinien być regularnie przyjmowany w celu zmniejszenia ryzyka zmian związanych ze starzeniem się tkanki kostnej, co z kolei może prowadzić do osteoporozy.

Witamina K2 i stan układu krążenia


Klasycznym artykułem naukowym potwierdzającym wpływ witaminy K2 na choroby układu krążenia jest opublikowany w 2004 r. „Rotterdam Study”. Pierwotnie „The Rotterdam Study” był tylko jednym z około 1000 artykułów, które powstały po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań w dzielnicy w holenderskim Rotterdamie. Już pod koniec lat 80. prawie 8000 mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 55 lat zostało zwerbowanych do pierwszej fazy badania populacji. Jego celem było wieloletnie badanie populacji w celu określenia czynników stylu życia wpływających na zdrowie, choroby i przyczyny zgonów, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia i nowotworów. Od 1990 r. do badania włączano coraz więcej osób. W 2008 r. do badania włączono około 15 000 osób (w wieku 45 lat i więcej). W badaniu z 2004 r. w okresie 10 lat monitorowano około 4800 mężczyzn i kobiet (pierwotnie zdrowych) pod kątem chorób układu sercowo-naczyniowego i przyczyn zgonów, pod względem spożywania witamin K1 i K2. Uzyskane wyniki wykazały wyraźny związek pomiędzy spożywaniem największej dawki witaminy K2 w diecie a zmniejszonym ryzykiem chorób układu krążenia i umierania z powodu tych chorób. Mimo że witamina K1 była spożywana w znacznie większych dawkach niż K2, nie stwierdzono ochronnego związku pomiędzy witaminą K1 a stanem zdrowia układu krążenia. Wyniki tej części badania rotterdamskiego potwierdzono w kolejnym obszernym badaniu populacyjnym, również w Holandii (PROSPECT-EPIC-cohort; Utrecht). Badanie to objęło ponad 16 000 kobiet w wieku 49–70 lat, które przed zakwalifikowaniem nie cierpiały na żadne choroby układu sercowo-naczyniowego.
Kobiety były monitorowane przez 8 lat i tendencja była taka sama: nawet po wzięciu pod uwagę tradycyjnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak wiek, otyłość, palenie tytoniu, wysokie spożycie alkoholu, cukrzyca itp. istniał wyraźny związek pomiędzy spożywaniem K2 w diecie a zmniejszonym ryzykiem zachorowań na choroby układu krążenia. Witamina K1 po raz kolejny nie wykazała takiego samego dobrego działania jak witamina K2.
Wśród 564 kobiet po menopauzie wybranych do tego badania stwierdzono również, że kobiety spożywające więcej K2 miały mniej zwapnień tętnic mięśnia sercowego – stan, który prowadzi do sztywnienia tętnic i potencjalnie na przykład do zawału serca. Wiele badań przyniosło wtedy te same wyniki: spożycie żywności o wysokiej zawartości witaminy K2 (niektóre produkty mleczne/fermentowane sery i soja/ziarno sojowe/natto) ma pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Najnowsze badania kliniczne przeprowadzone na witaminie K2/MK-7 wykazały, że K2/MK-7 dobrze wpływa na sztywne tętnice – tzw. sztywność tętnic. Sztywność tętnicy wykazano w kilku badaniach jako niezależny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, który występuje stosunkowo często w bardziej zaawansowanym wieku. Utrata elastyczności tętnic wiąże się z ryzykiem nadciśnienia tętniczego, które dotyka znaczną część populacji osób starszych.
Witamina K2 jest substancją, która opóźnia również rozwój osteoporozy związanej z wiekiem.
Badania opublikowane w lutym 2015 r. wykazały, że u 120 kobiet, które przez trzy lata przyjmowały witaminę K2/MK-7, zaobserwowano zmniejszenie sztywności tętnic, podczas gdy u tej samej liczby kobiet, które otrzymywały placebo (kapsułki bez witaminy K2), zaobserwowano wzrost sztywności tętniczej. Ponieważ sztywność tętnicy rozwija się wraz z upływem czasu, ważne jest, aby takie badania były prowadzone wystarczająco długo, aby móc zaobserwować efekt.
Badanie zostało przeprowadzone w warunkach kontrolowanych i potwierdza wyżej wymienione pozytywne efekty: regularne spożywanie witaminy K2 wydaje się zmniejszać ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Badania te pokazują również, że kobiety, które mają już zesztywniałe tętnice, mogą zmniejszyć rozwój tego zesztywnienia dzięki witaminie K2.

 

Oświadczenia zdrowotne UE

 

 GOOD FOR YOUR CIRCULATION_89px DOBRE DLA KRĄŻENIA/STAN ZDROWIA UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Witamina K przyczynia się do normalnego krzepnięcia krwi.
 GOOD FOR YOUR BONES_89px DOBRE DLA KOŚCI
Witamina K przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania kości.
 GOOD FOR YOUR BONES_89px WITAMINA D3: DOBRA DLA KOŚCI
Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania kości.
 GOOD FOR YOUR BLOODCONCENTRATION_89px DOBRE DLA UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEGO STĘŻENIA WAPNIA WE KRWI
Witamina D przyczynia się do normalnego wchłaniania/użytkowania wapnia i fosforu. Witamina D przyczynia się do utrzymania normalnego poziomu wapnia we krwi.
 GOOD FOR YOUR TEETH_89px DOBRE DLA ZĘBÓW
Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu zębów.
 GOOD FOR YOUR IMMUNE RESPONS_89px DOBRE DLA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO
Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 GOOD FOR YOUR NORMAL_89px DOBRE DLA NORMALNEGO WZROSTU I ROZWOJU
Witamina D odgrywa ważną rolę w procesie podziału komórek.