Umowa ubezpieczenia EQ Assurance

Firma Eqology AS zajmuje się dystrybucją i sprzedażą produktu EQ Pure Arctic Oil. Jest to suplement diety zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Kwasy tłuszczowe omega-3 uznawane są za ważny element codziennej diety, a ich pozytywny wpływ na zdrowie jest powszechnie udokumentowany. Niektórzy naukowcy twierdzą, że regularne, codzienne przyjmowanie 1–5 gramów kwasów tłuszczowych omega-3 może zwiększyć przeciętną długość życia o ponad 5 lat.

Definicje i warunki gwarancji firmy Eqology


W ramach niniejszej umowy firma Eqology zagwarantuje Pani/Panu, osobie regularne przyjmującej produkt EQ Pure Arctic Oil, iż nie dozna Pani/Pan zawału mięśnia sercowego (pod warunkiem braku takich zdarzeń w Pani/Pana historii chorób). Powyższa gwarancja będzie ważna, o ile będzie Pani/Pan stosować produkt EQ Pure Arctic Oil (zgodnie ze wskazaniami na etykiecie produktu) regularnie przez 7 miesięcy. Oferta ta obowiązuje przez jeden rok od daty otrzymania niniejszej umowy. Umowa może zostać przedłużona na kolejny rok w ciągu trzech ostatnich miesięcy okresu gwarancji, pod warunkiem, że wszystkie wymagania dotyczące przedłużenia zostaną spełnione. Firma Eqology AS może anulować niniejszą gwarancję w dowolnym momencie bez przedstawienia dalszych wyjaśnień.

Gwarancja firmy Eqology uzależniona jest od następujących warunków


 • Dana osoba musi być w wieku od 18 do 80 lat;
 • U danej osoby nie mogło/-a/mógł nigdy wcześniej zostać zdiagnozowane/-a/-y:
  • nadciśnienie tętnicze;
  • cukrzyca;
  • zawał mięśnia sercowego;
  • udar;
  • niewydolność serca;
  • zakrzepica.

Spowoduje to unieważnienie gwarancji


 • Dana osoba nie mogła/może stosować żadnych leków na serce ani przeciwzakrzepowych. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
 • Dana osoba musi posiadać medycznie udokumentowany stosunek omega-6/omega-3 wynoszący 5,0 lub mniej w momencie incydentu kardiologicznego. W przeciwnym razie umowa gwarancyjna jest nieważna.
 • Dana osoba musi osiągnąć i udokumentować wartość stosunku omega-6/omega-3 wynoszącą 5,0 lub mniej po co najmniej 6 miesiącach regularnego stosowania produktu EQ Pure Arctic Oil.
 • Gwarancja może zostać przedłużona po 12 miesiącach, o ile osoba ją otrzymująca dostarczyła firmie Eqology AS plik pdf dokumentujący wyniki badań wskazujących stosunek omega-6/omega-3 wynoszący 5,0 lub mniej w okresie trzech ostatnich miesięcy ważnego, 12-miesięcznego okresu gwarancji. Ponadto plik pdf musi zawierać dane pacjenta oraz objaśnienia dotyczące wyników.

Kiedy rozpoczyna się okres gwarancji?


Okres gwarancji będzie obowiązywać od pierwszego dnia siódmego miesiąca udokumentowanego, regularnego stosowania produktu EQ Pure Arctic Oil przy jednoczesnym stosunku omega-6/omega-3 wynoszącym 5,0 lub mniej zgodnie z badaniem.

Jaka dokumentacja uzupełniająca jest wymagana do złożenia uzasadnionego roszczenia?


 • Pełne, szczegółowe i podpisane sprawozdanie lekarza/szpitala, który leczył pacjenta podczas incydentu sercowo-naczyniowego.
 • Sprawozdanie dokumentujące stosunek omega-6/omega-3 od szóstego miesiąca (po rozpoczęciu przyjmowania produktu EQ Pure Arctic Oil) i w chwili incydentu sercowo-naczyniowego, potwierdzające stosunek 5:1 lub niższy.
 • Zaświadczenie lekarza, że dana osoba nie cierpiała na żadną z chorób opisanych powyżej w niniejszym dokumencie przed incydentem sercowo-naczyniowym, czego podstawę stanowi historia chorób pacjenta.

Jaka kwota zostanie wypłacona w przypadku uzasadnionego roszczenia?


 • Firma Eqology AS dokona na rzecz klienta spełniającego wszystkie wymagania jednorazowej wypłaty kwoty w wysokości 2 500 EUR (dwa tysiące pięćset). Po tym zdarzeniu gwarancja zostaje unieważniona bez możliwości przedłużenia.
 • Firma Eqology AS dokona na rzecz klienta premium (będącego subskrybentem usługi Eqology Premium) jednorazowej wypłaty w wysokości 5 000 EUR (pięć tysięcy). Po tym zdarzeniu gwarancja zostaje unieważniona bez możliwości przedłużenia.
 • Pieniądze zostaną przelane na rachunek wskazany przez klienta firmy EQ lub jego upoważnionego i ustanowionego przedstawiciela – niezwłocznie po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu całej dostarczonej dokumentacji medycznej przez Radę ds. Roszczeń Gwarancyjnych firmy EQ, przy czym musi ona być też w pełni przekonana, iż spełniono wszystkie wymagania.

Aby skontaktować się z firmą Eqology w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki lub złożyć roszczenie:


należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@eqology.com, podając imię i nazwisko oraz identyfikator.

arrowFormularz EQ Assurance