Terapi med nålstick

Akupunktur är en gammal kinesisk behandlingsmetod och, tillsammans med kinesisk örtmedicin och qi gong, den traditionella kinesiska medicinen.


Text Ingrid Campbell Pedersen

Metoden innebär att man sätter tunna akupunkturnålar på specifika punkter på kroppen för att påverka kroppens qi (livsenergi/energiflyt) och därmed kurera sjukdom samt bidra till bättre hälsa.

Västvärlden har sakta men säkert öppnat ögonen för akupunktur de sista åren och i Norge används nu akupunktur på smärtkliniker och förlossningsavdelningar på sjukhus. 2011 undersökte forskare utbudet av alternativ behandling på norska och danska sjukhus. De fick svar från så många som 225 sjukhus och tillsammans redovisade 40 % av dem att deras sjukhus erbjuder sådan behandling.

Undersökningen visar att hälften av de norska sjukhusen som svarade, erbjuder sina patienter alternativ behandling, jämfört med endast en tredjedel av de danska. 80 % av de norska sjukhusen som erbjuder sina patienter alternativ behandling, erbjuder akupunktur och ca 40 % erbjuder andra behandlingsformer. Totalt nio av tio norska sjukhus rapporterade att de erbjuder flera olika behandlingsformer. Undersökningen visar att så gott som alla som har ansvaret för den alternativa behandlingen på sjukhusen, är utbilda vårdpersonal. Sjukhus ställer också krav på utbildning inom akupunktur till dem som ska utföra detta.

Forskargrupper sammanfattar att det har varit en märkbar ökning i erbjudandet av alternativ behandling på norska sjukhus från 2001, då andelen som erbjöd sina patienter en sådan behandling var 25 % jämfört med 50 % idag. Många sjukgymnaster och vissa läkare använder akupunktur i sin behandling. Ett resultat av detta är att det forskas mer på akupunktur, vilket kineserna inte har fokuserat så mycket på. Det har publicerats noggranna forskningsrapporter i flera stora medicinska tidskrifter, bl.a. British Journal of Medicine.

Enligt kinesisk medicinsk tankegång kan sjukdom bero på yttre eller inre orsaker. Man kan bli angripen av yttre patogena faktorer som vind, kyla, fukt, torka eller värme som kan ge sjukdomar som förkylning och huvudvärk och olika smärttillstånd. Sjukdom kan också komma inifrån av emotionella orsaker eller t.ex. dålig kost, trauma, överträning/brist på träning eller stress. Diagnos ställs med hjälp av en noggrann utfrågning av patienten samt puls- och tungdiagnos. Därefter bestämmer man punkterna och nålar sätts in för att återupprätta balansen i kroppen.

Akupunkturbehandling gör så att de vita blodkropparna «äter» upp de sjukdomsframkallande bakterierna fortare.

Akupunktur ser ut att fungera genom att öka både blodcirkulationen och blodtillförseln till organen, så att de förbättrar sin funktion. Vi vet att akupunktur ökar mängden av vissa signalämnen – t.ex. endorfiner, som lindrar smärta och serotonin, som bl.a. fungerar mot depression. Det finns anledning att tro att akupunktur stimulerar utsöndring av hormoner och flera andra signalämnen på ett sätt vi inte helt och hållet känner till ännu. Vi vet t.ex. att akupunktur hjälper vid infektion genom att stimulera immunsystemet, men vi vet inte hur det sker helt och hållet. Akupunkturbehandling gör så att de vita blodkropparna «äter» upp de sjukdomsframkallande bakterierna fortare. Detta sker antagligen via ett signalämne.

Redan nu har pilotstudier visat att akupunktur har uppseendeväckande bra effekt mot depression. Därmed kan akupunktur, genom att stimulera kroppens egen produktion av serotonin, vara ett alternativ till lyckopiller.

Info


Akupunktur:

  • Ordet akupunktur kommer från det latinska ordet acus, som betyder nål/spets och punktur, som betyder punktera/sticka. Kineserna kallar det Zhen Jiu som betyder nålstick och uppvärmning. Akupunktur har existerat som behandlingsmetodi mer än 2 000 år.
  • Önskar du behandling bör du kontrollera att akupunktören du väljer är godkänd. Detta höjer den professionella kvaliteten och din säkerhet.
  • Användning av akupunktör och/eller annan alternativ behandling bör aldrig ersätta medicinsk hjälp och behandling från den offentliga hälso- och sjukvården.
  • Läkare/licensierad sjukvårdspersonal bör konsulteras om du överväger att använda alternativ behandling istället för eller som ett komplement till offentlig hälso- och sjukvård.
  • Önskar du att läsa mer och se forskningsresultatmm. kan du besöka NIFAB.NO som är hemsidan till Nationellt informationscenter för alternativ behandling,NAFKAM, på universitetet i Tromsø i Norge.