EQ Assurance

Betydelsen av EPA och DHA


Här på Eqology erbjuder vi dig högkvalitativ EQ Pure Arctic Oil. Detta kosttillskott innehåller omättade omega-3 fettsyror. Det är väl känt att omega-3 är en viktig del av vår dagliga kost. Eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyror (DHA) har en dokumenterat positiv inverkan på vår personliga hälsa.

Omega-3 EPA och DHA som ingår i fet fisk och EQ Pure Arctic Oil bidrar till att upprätthålla friska blodkärl. De kan dämpa kronisk inflammation i hela kroppen. Sådan inflammation kan skada dina blodkärl och leda till hjärtsjukdom.

Forskare menar att ett dagligt intag av 1 – 5 gram omega-3-fettsyror kan förlänga den förväntade livslängden med mer än 5 år.

EQ Assurance baserar sig på användandet av produkten EQ Pure Arctic Oil. Den omfattar de premiumkunder som uppfyller alla krav*, och börjar gälla den första dagen av den 7:e månaden av dokumenterat regelbundet intag av EQ Pure Arctic Oil. Garantin är giltig i 12 månader. Om du endast tecknat för en 6-månadersperiod, måste du förlänga din Premium-prenumeration. Då kommer du att omfattas av EQ Assurance.

*Krav gällande EQ Assurance

  • Genomfört test har visat att förhållandet mellan omega-6 och omega-3 är 5:1 eller lägre.
  • Du har intagit EQ Pure Arctic Oil i enlighet med din rekommenderade dagliga dos.
  • Du är mellan 18 och 80 år gammal.
  • Du har inte haft någon av dessa diagnoser: högt blodtryck, diabetes, hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, trombos eller andra hjärtkärlsjukdomar i allmänhet.

Om du inte lämnar in något anspråk under 12-månadersperioden, kan du förlänga din Premium-prenumeration. På så vis förlängs också din garanti automatiskt inför det nya kalenderåret. Kom ihåg att den förlängs så länge du fortsätter att vara premiumkund av EQ Pure Arctic Oil.

Glöm i sådana fall inte att genomföra det nya EQ Omega-3 testet för att se om du uppfyller kraven. Din kvot för omega-6 och omega-3 ska vara 5:1 eller lägre.

Begär ersättning

Du kan, om du använt EQ Pure Arctic Oil i 6 månader eller längre och din hälsostatus inte är tillfredsställande, och att du drabbats av hjärtinfarkt, begära ersättning. Kom först ihåg att få denna händelse bekräftad av läkare eller sjukhus. Skicka sedan in ersättningsanspråket till support@eqology.com. Vänligen ange ditt kundnamn och -ID. Se till att förbereda ytterligare material inför vidare utredning.

Nödvändiga handlingar

  • Detaljerad och undertecknad rapport från den läkare eller det sjukhus som behandlade dig då du drabbades av hjärtinfarkten.
  • Rapport som bekräftar din fettsyrebalans efter 6 månaders användning av EQ Pure Arctic Oil.
  • Din nivå av omega-3 fettsyror vid tidpunkten för sjukdomen.
  • Bekräftelse från läkare eller sjukhus att du inte hade någon av de ovan listade åkommorna i din sjukdomshistoria.

Kompensation

Om EQs försäkringskommitté godkänner ditt anspråk efter att du tillhandahållit relevanta handlingar, samt efter utredning från vår sida, kommer du att erhålla en engångsersättning om 5000 euro. Omedelbart efteråt upphävs din garanti och kan inte förnyas.

Om EQ Assurance för EQ Pure Arctic Oil

arrowEQ Assurance Avtal