EQ Vitamin K2 Test Kit

SEK 995
Ordinær pris
SEK 746
Premium pris
?
 
 
1 Test
Quantity

Med hjälp av en enkel självstyrd enhet kan du snabbt få din serumkoncentration av vitamin K2 (MK7). “Antalet koncentration” av vitamin K2 i ditt blod visar om det finns någon potentiell risk för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar eller för svaga ben.

Blodprovet som samlats på pappersfiltret i testenhet för test av vitamin K2 kommer att tas och analyseras enligt internationella standarder för vitamin K2-testning av Vitas AS Laboratory i Oslo, Norge.

Dina resultat kommer att finnas tillgängliga på omegaratiotest.com/sv efter 15 – 20 arbetsdagar.

  • Ingredienser
  • Bruk
  • Levering

Ingredienser

Genom denna analys mäts serumkoncentrationsnivåerna av vitamin K2 (MK7) i blodet. Antalet koncentration ger en indikation på den relativa risken för den potentiella utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar och för svaghet i benen.

Den rekommenderade serumkoncentrationsnivån för vitamin K2 (MK7) i blodet är 5,0 ng/mL eller högre. Nivån under 2,0 ng/mL kan tyda på en hög risk för utveckling av osteoporos och hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskningar visar* att vitamin K2 hämmar utvecklingen av osteoporos och arteriell styvhet. Vitamin K2 underlättar bindningen av kalcium till benmatrisen och hjälper att bibehålla normal benstomme. Dessutom underlättar vitamin K2 de processer som är nödvändiga för att avlägsna kalcium från plack och skadade områden i den inre ytan av artärväggen. Därför är det viktigt att bibehålla en tillräcklig serumkoncentrationsnivå av vitamin K2 för att skydda benstrukturer och kardiovaskulär hälsa.

Vi har skapat EQ K2+D3 för att säkerställa en stabil serumkoncentrationsnivå över den rekommenderade nivån på 5,0 ng/mL. Vid regelbunden konsumtion av den rekommenderade dagliga dosen kan risken för osteoporos och kardiovaskulära sjukdomar minskas med cirka 50%.

*Källor: Geleijnse, JM et al: Dietary intake of Menaquinone is associated with Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The Rotterdam Study. J.Nutr. 134: 3100 – 3105, 2004.

Bruk

Ladda ner vår manual eller se vår video nedan om hur provet utförs.

arrowSe vår användarmanual för hur blodprovet utförs

arrowSe vår video för hur blodprovet utförs

Levering

Autobeställning

En autobeställning är ett månatligt leveransalternativ där du har flexibiliteten att välja när du vill att dina beställningar ska levereras.

Du kan välja mellan fyra olika månadsvisa leveransperioder då dina produkter skickas till dig:

Leveransperiod 1: 1:a-7:e
Leveransperiod 2: 8:e-15:e
Leveransperiod 3: 16:e-23:e
Leveransperiod 4: 24:e-31:a

Exempel: Om du väljer period 3 som din leveransperiod kommer vi att dra betalningen från ditt konto mellan den 16:e och 23:e i varje månad.

Beställningen kommer att skickas i början av varje leveransperiod. Om du vill ändra din autobeställning kan du göra det innan 23:59 dagen före starten av din valda period (i detta fall före 23:59 den 15:e).

Tilläggsbeställning

En ytterligare beställning som läggs till din månadsvisa autobeställning. Produkterna kommer att skickas som en del av din autobeställning, så du betalar inga tilläggsavgifter för leverans.

Direktbeställning

En beställning som skickas separat och utöver din månadsvisa autobeställning.