Eqology Vitamin K2+D3 Test

SKU
eqology-vitamin-K2D3-test

Opis produktu:

Pomocou jednoduchého prístroja, ktorý si sami aplikujete, môžete rýchlo získať svoju sérovú koncentráciu vitamínu K2 (MK7) a vitamínu D3 (25-OHvitamín D3). „Koncentračné číslo“ vitamínu K2 vo vašej krvi vám udáva relatívne riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a/alebo slabých kostí.

When adding a subscription you automatically get 25% off all other products. Premium Customer prices are applied during your check out.

Pomocou jednoduchej samopodávacej pomôcky môžete rýchlo zistiť svoju koncentráciu vitamínu K2 (MK7) v sére a hladinu vitamínu D3 (25-OH vitamín D3). „Údaj o koncentrácii“ vitamínu K2 v krvi poskytuje informáciu o relatívnom riziku vzniku kardiovaskulárnych ochorení a/alebo oslabenia kostí. 25-OH vitamín D3 je zasa metabolitom vitamínu D3, ktorý sa považuje za najlepší ukazovateľ stavu vitamínu D v tele.

The blood sample collected on the filter paper is extracted and analysed according to international standards for vitamin K2 and D3 testing by Vitas AS Laboratory in Oslo, Norway. Your results can be securely accessed on https://omegaratiotest.com/en after 25 – 30 business days.

 • Now you can easily check your serum-concentration of vitamin K2 (MK7) and vitamin D3 level (25-OHvitaminD3).
 • This test allows you to choose the best vitamin supplements for your health and balance of your body.
 • Odporúčané dávkovanie
  On the website omegaratiotest.com, it is easy to check your result and read more about how to interpret your result. If you choose to, you can also compare your result to any previous tests you have taken.
  Varovanie
  Go to omegaratiotest.com and register your Vitamin K2+D3 Test ID number to access your results.
  Your result
  You will receive two results, your serum-concentration of vitamin K2 (MK7) and vitamin D3 level result
  How to interpret
  Click on the icon INTERPRET YOUR RESULT at the bottom of the page to learn more about your resul
  Uskladňovanie
  n/a
  Sign up to our newsletter.