Eqology Vitamin K2+D3 Test

SKU
eqology-vitamin-K2D3-test

Opis produktu:

Pomocou jednoduchého prístroja, ktorý si sami aplikujete, môžete rýchlo získať svoju sérovú koncentráciu vitamínu K2 (MK7) a vitamínu D3 (25-OHvitamín D3). „Koncentračné číslo“ vitamínu K2 vo vašej krvi vám udáva relatívne riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a/alebo slabých kostí.

When adding a subscription you automatically get 25% off all other products. Premium Customer prices are applied during your check out.

Pomocou jednoduchej samopodávacej pomôcky môžete rýchlo zistiť svoju koncentráciu vitamínu K2 (MK7) v sére a hladinu vitamínu D3 (25-OH vitamín D3). „Údaj o koncentrácii“ vitamínu K2 v krvi poskytuje informáciu o relatívnom riziku vzniku kardiovaskulárnych ochorení a/alebo oslabenia kostí. 25-OH vitamín D3 je zasa metabolitom vitamínu D3, ktorý sa považuje za najlepší ukazovateľ stavu vitamínu D v tele.

Vzorka odobratá na filtračnom papieri bola extrahovaná a analyzovaná podľa medzinárodných noriem testovania vitamínu K2 a D3 v spoločnosti Vitas AS Laboratory v Osle v Nórsku. Vaše výsledky sú bezpečne prístupné na stránke omegaratiotest.com/sk po 20 – 25 pracovných dňoch.

  • Pomocou jednoduchej samopodávacej pomôcky môžete rýchlo zistiť svoju koncentráciu vitamínu K2 (MK7) v sére a hladinu vitamínu D3 (25-OH vitamín D3)
  • This test allows you to choose the best vitamin supplements for your health and balance of your body.
Odporúčané dávkovanie
On the website omegaratiotest.com, it is easy to check your result and read more about how to interpret your result. If you choose to, you can also compare your result to any previous tests you have taken.
Varovanie
Go to omegaratiotest.com and register your Vitamin K2+D3 Test ID number to access your results.
Your result
You will receive two results, your serum-concentration of vitamin K2 (MK7) and vitamin D3 level result.
How to interpret
Click on the icon INTERPRET YOUR RESULT at the bottom of the page to learn more about your result.
Uskladňovanie
n/a
Sign up to our newsletter.