Villkor För Monthly 3FF

Hur du får din månatliga EQ Pure Arctic Oil Premium eller annan EQ produkt gratis

Den kvalificerande kalendermånaden:

 • Du köper EQ Pure Arctic Oil Premium, EQ Pure Vegan Oil Premium, EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti Age Collagen, EQ Collagen Booster Serum eller EQ Shake (inte gratis under din första kalendermånad).
 • Du registrerar tre eller fler vänner som dina kunder.
 • Dina tre vänner köper samma produkt som du gjorde.

Nästa kalendermånad:

Du får din EQ Pure Arctic Oil Premium, EQ Pure Vegan Oil Premium, EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti Age Collagen, EQ Collagen Booster Serum eller EQ Shake gratis och betalar endast kostnaderna för frakt och hantering. Denna regel kommer även att gälla under de efterföljande månaderna så länge du uppfyller kravet på att ha minst tre vänner som köper samma produkt och så länge din aktiva automatiska order skickas varje månad.


Viktigt

 • Kampanjprodukter och specialerbjudanden ingår inte i 3FF.
 • Du och dina vänner måste betala för era ordrar inom samma kalendermånad för att du kan dra nytta av 3FF under efterföljande månad.
 • För att behålla din kvalificering under de efterföljande månaderna måste du få din gratisprodukt först. Om produkten inte skickas till dig på grund av ett utgånget kreditkort eller andra orsaker blir du inte längre berättigad att få 3 For Free under efterföljande månad.
 • Du kommer inte längre att vara berättigad till en gratisprodukt om en eller flera av dina vänner väljer att sluta, frysa sin beställning, returnera sin produkt, inte betalar för sin beställning (utgånget kort/otillräckliga medel) eller blir en affärspartner till EQ.
 • Om du registrerar eller behåller sex eller fler vänner får du två produkter av samma typ gratis.

OBS! För att få två produkter 3FF av samma sort måste du först köpa ytterligare ett stycke av denna produkt under den kvalificerande månaden. (Exempel: För att få 2 flaskor EQ Pure Arctic Oil under den efterföljande månaden måste du köpa eller få 2 flaskor gratis under den kvalificerande månaden. Du kan också köpa bara en av dessa två produkter och få den andra som 3FF).

 • 6- och 12-månaders EQ Pure Arctic Oil Extension och Pre-Paid EQ Pure Arctic Oil Premium från EQ ingår inte i Monthly 3FF programmet. Baserat på Extension och Pre-Paid kan du dra nytta av ett annat incitament, 3FF Pre-Paid.

Tips

 • Säkra din kvalificering genom att ha några extra vänner med samma produkt och håll dig updaterad. Du kan registrera fler än tre vänner för att garantera att du får din gratisprodukt även om någon slutar.
 • För att dra nytta av 3FF rekommenderar vi att du behåller din månatliga automatiska order eller prenumeration på din och dina vänners favoritprodukt.
 • Du kan lägga till en vän när du har loggat in på MITT KONTO på eqology.com: Klicka på LÄGG TILL NY 3FF KUND och följ de angivna anvisningarna.
 • På MITT KONTO kan du också hålla koll på din kvalificering för 3FF för nästa månad. Dina vänner kommer att visas på 3FF-widgeten först när den aktuella månadens beställning har betalats.
 • Om du inte kvalificerar dig för 3FF under en månad kan du återkvalificera dig efterföljande månad.