GLATTERE HUD I KLINISKE KOLLAGENSTUDIER


Kollagen kan redusere dybden på rynkene og tilføre mer fuktighet til huden – i følge kliniske studier med inntak av hydrolysert collagen.

Collagen finnes naturlig i huden og utgjør 70–80 % av hudens tørrvekt. Etter hvert som vi blir eldre mister huden mye av sitt opprinnelige kollagen og rynkene kommer.

Hydrolyserte kollagenmolekyler er brutt ned i mindre bestanddeler og har en høy biotilgjengelighet (opptil 95 %). Inntak av hydrolysert kollagen stimulerer dannelsen av hudens eget kollagen. Det påviste Matsuda et al i 2006.

Inntak av hydrolysert kollagen stimulerer dannelsen av hudens eget kollagen.

Det er støtte for Matsudas funn, blant annet en klinisk studie fra 2008, der 22 deltakere inntok Peptan (som inneholder hydrolysert hydrogen). Etter 12 ukers inntak viste rynkedybden å ha minsket med 24 %, sammenlignet med en placebogruppe. Noen av forsøkspersonene rapporterte også om bedring av hudens farge og smidighet med hhv 32 % og 45 %.

Også hudens fuktighetsnivå er vist å øke etter inntak av hydrolysert kollagen. I tillegg til Peptan-studien, har Morganti (1987) påvist dette. Hele 68 % av forsøkspersonene meldte at huden deres var blitt mindre tørr.

arrowLES HELE ARTIKKLEN HER